Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 1 sierpnia 2018
Pytanie:  Czy od 1 lipca 2018 r. trzeba uzgadniać z klientami płatność podzieloną na wyodrębnione konto VAT, czy trzeba mieć potwierdzenie na piśmie? Czy przedsiębiorca może sam decydować, które faktury opłacać w ramach mechanizmu split payment?
Odpowiedź: 

Decyzja, co do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności należy wyłącznie do będących podatnikami VAT nabywców.

Z dniem 1 lipca 2018 r. dodano art. 108a-108d do ustawy o VAT. Określają one tzw. mechanizm podzielonej płatności. Istotą tego mechanizmu będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT), którego środkami dostawca może dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Korzystanie z tego mechanizmu jest uprawnieniem podatników, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą VAT (zob. art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne (zob. stanowiące odpowiedź na interpelację poselską nr 20263 pismo Ministerstwa Finansów z 20 marca 2018 r. - sygn. PT8.054.15.2018.TXZ.130E).

Decyzja, co do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności należy  wyłącznie do będących podatnikami VAT nabywców. Nie muszą oni  takiej decyzji ani uzgadniać ze sprzedawcami, ani informować ich o korzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności, ani uzyskiwać jakichkolwiek potwierdzeń (zwłaszcza na piśmie). Po prostu każdy nabywca opłacający fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT będzie mógł ją opłacić z wykorzystaniem tego mechanizmu.

Co więcej, nabywcom towarów i usług przysługiwać będzie nie tylko prawo do podjęcia decyzji o skorzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności, ale również prawo do określenia kwoty, która zostanie zapłacona z wykorzystaniem tego mechanizmu. Za pomocą mechanizmu podzielonej płatności opłacona będzie bowiem mogła zostać nie tylko cała faktura, ale również jej część. Będzie to mogła być dowolna, wybrana przez nabywcę towarów i usług część.

Nie ma również przeszkód, aby przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności opłacane były tylko niektóre faktury wystawiane przez danego kontrahenta. Również w tym zakresie nabywcy towarów i usług będą mieli pełną swobodę.
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel