Brak sprzedaży w danym dniu? Sprawdź, co z raportem fiskalnym

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano:
2bd0a09b79a4b358b60c123752d087045c7f02ba-medium

Może się zdarzyć, że danego dnia u podatnika nie wystąpi sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. Czy musisz wówczas wydrukować raport dobowy fiskalny? Poznaj aktualne stanowisko organów podatkowych.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Wątpliwości pojawiają się, gdy danego dnia sprzedaż nie występuje.

Jaki był problem?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji zwrócił się podatnik, świadczący usługi wykonywania i remontu instalacji systemów grzewczych oraz wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych w budynkach i budowlach. Przedsiębiorca ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zdarza się jednak, że w niektórych dniach lub okresach sprzedaż podlegająca ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej (sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) nie występuje.

Jakie było pytanie?

Wątpliwości dotyczyły tego, czy w sytuacji gdy u w danym dniu nie występuje sprzedaż, która podlega ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej będzie on zobowiązany sporządzić i wydrukować raport dobowy fiskalny. Podatnik uważał, że nie.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał mu rację. Przypomniał, że zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określono w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Raport fiskalny (dobowy, okresowy, w tym miesięczny, oraz rozliczeniowy) to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za dany wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (§ 2 pkt 19 rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 363, dalej: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących).

Kiedy sporządza się raport fiskalny?

Podatnicy prowadząc ewidencję:

  • sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym;
  • sporządzają raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

(§ 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).

Obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlegać będzie obowiązkowi ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Raporty fiskalne dobowe są sporządzane po zakończeniu sprzedaży w danym dniu i ewidencjonują obrót z tego tytułu oraz wskazują kwoty podatku należnego za daną dobę.

Co to dla mnie oznacza?

  1. Brak sprzedaży oznacza, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową. Dane o sumarycznym obrocie zostaną wykazane w raporcie fiskalnym miesięcznym.
  2. W konsekwencji nie ma potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.348.2017.1.MN

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel