Prawo do emerytury pracownika - emeryta

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 10 marca 2011
Pytanie:  Czy pracownicy mający ustawowy wiek emerytalny kobieta 62 lata, mężczyzna 66 lat, jeżeli rozwiążą stosunek pracy do 30 września a następnie zatrudnią się ponownie w tej samej firmie będą mogli pobierać świadczenie emerytalne i wynagrodzenie za pracę bez ograniczeń?
Odpowiedź: 

Pracownicy - emeryci, o których mowa w pytaniu, jeśli rozwiążą stosunek pracy i ponownie podejmą zatrudnienie - będą mogli jednocześnie pobierać świadczenie emerytalne i uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia - bez ograniczeń.

Ustawodawca wprowadził od 1 stycznia 2011 r. regulację, zgodnie z którą pracownik - emeryt, który pobiera emeryturę straci do niej prawo, jeżeli nie rozwiąże stosunku pracy z pracodawcą na rzecz, którego wykonywał pracę bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (emerytura ulegnie zawieszeniu).

Do 31 grudnia 2010 r. obowiązywała zasada, że pracownik - emeryt mógł pobierać emeryturę bez rozwiązywania stosunku pracy. Od 1 stycznia 2011 r. ustawodawca de facto kazał wybrać emerytowi - albo pobiera emeryturę albo kontynuuje zatrudnienie.

Zatem, aby zachować prawo do emerytury pracownik - emeryt musi rozwiązać stosunek pracy, (chociaż na 1 dzień). Jeżeli to zrobi - zachowa prawo do emerytury - także wówczas, gdy ponowie podejmie zatrudnienie.

W praktyce oznacza to, że pracownik - emeryt zachowa prawo do emerytury w sytuacji, gdy rozwiąże stosunek pracy i zawrze go ponownie - nawet z tym samym pracodawcą.

Z kolei osoby, które uzyskały emeryturę do 31 grudnia 2010 r. kontynuując zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy, aby zachować emeryturę będą musiały zrezygnować z pracy do końca września 2011 r. Oczywiście rozwiązanie stosunku racy i jego ponowne zawarcie będzie powodowało prawo do dwóch świadczeń (emerytury i wynagrodzenia za pacę).

Pracownicy - emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny tj. 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu z tytułu zatrudnianie - mają prawo do pełnej emerytury (świadczenie to bez względu na wysokość przychodu nie ulegnie zawieszeniu lub ograniczeniu). Zasada ta dotyczy również emerytów, którzy w roku 2011 rozwiążą stosunki pracy i ponownie je nawiążą.

Podstawa prawna: 

- art. 6, art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726),
- art. 103, art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: z 2009 r. Dz. U. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

4 marca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel