Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Pobieranie renty rodzinnej przez zleceniobiorcę a obowiązek złożenia w ZUS zaświadczenia Rw-73

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 12 listopada 2010
Pytanie:  Osoba, która jest uczniem (22 lata) pobiera rentę rodzinną po ojcu. Czy zatrudnienie takiej osoby na umowę zlecenie spowoduje obowiązek zgłoszenia do ZUS zamiaru uzyskania przychodu na druku Rw-73? Czy taka osoba ma obowiązek poinformowania ZUS o wysokości osiągniętego w danym roku przychodu i czy zleceniodawca również musi złożyć oświadczenie o wysokości uzyskanego przychodu prze taką osobę za dany rok (pomimo faktu, iż umowa zlecenie nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym)?
Odpowiedź: 

Tak, oświadczenia o wysokości przychodów powinny być złożone.

Dodatkowe zarobkowanie przez osobę pobierającą rentę rodzinną może spowodować, że zostanie ona zmniejszona lub jej wypłata ulegnie zawieszeniu.

Prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,za którą uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Z powyższego wynika, że na zawieszenie bądź zmniejszenie renty ma wpływ osiąganie przychodu podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Umowa zlecenia z osobą, która jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Zatem, przychód osiągany z tego tytułu nie grozi zawieszeniem lub zmniejszeniemrenty rodzinnej.

ZUS nie będzie, więc uwzględniał tego przychodu, badając czy doszło do przekroczenia limitów przychodów powodujących zawieszenie lub zmniejszenie renty.

Obowiązkiem osoby pobierającej rentę rodzinną jest powiadomienie ZUS o podjęciu działalności zarobkowej poprzez złożenie oświadczenia Rw-73. Tam świadczeniobiorca nie wskazuje konkretnej kwoty przychodów, lecz tylko deklaruje, czy jego wysokość spowoduje bądź nie - zmniejszenie renty lub też zawieszenie prawa do niej.

Z kolei płatnik składek zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.

Z zapisów ustawy emerytalnej wynika, iż na zawieszenie wypłaty bądź ograniczenie wysokości renty wpływa działalność podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a także działalność, która nie wywołuje obowiązku ubezpieczenia społecznego ze względu na ustalone prawo do emerytury i renty lub podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.

PRZYKŁAD

Osoba posiadająca ustalone prawo do emerytury rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej. Z tytułu prowadzenia działalności nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lecz dobrowolnie, właśnie ze względu na posiadanie statusu emeryta. Jednak pomimo tego faktu, prowadzenie działalności może mieć wpływ na zawieszenie bądź zmniejszenie emerytury.

Te okoliczności nie dotyczą natomiast zleceniobiorcy niepodlegającemu ubezpieczeniom społecznym z powodu pobierania nauki i posiadania określonego wieku.

Stąd, można wysnuć wniosek, że składanie oświadczenia Rw-73 przez zleceniobiorcę nieobjętego ubezpieczeniami nie jest konieczne, gdyż takich osób nie dotyczy zmniejszenie renty czy przerwa w jej wypłacie. Co za tym idzie, płatnik składek również nie powinien mieć obowiązku zawiadamiania ZUS o takich przychodach po zakończeniu roku.

Jednak z praktyki wynika, iż ZUS wymaga dopełnienia tych powinności zarówno przez samego świadczeniobiorcę jak i jego płatnika. Zatem, radzimy jednak złożyć określone oświadczenia.

Podstawa prawna: 

- § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. nr 58 poz. 290 z późn. zm.).

Tekst opublikowany: 

19 października 2010 r.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel