Okresy nieskładkowe przy ustalaniu prawa do emerytury

Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Dodano: 9 maja 2013
Pytanie:  Przed podjęciem pierwszej pracy w roku 1984 wychowywałam troje dzieci urodzone w roku 1976, 1979,1980. Ponieważ nie pracowałam nie byłam na urlopie wychowawczym. Czy przechodząc na emeryturę będę miała doliczony jakiś okres nieskładkowy za wychowanie dzieci? Jeżeli tak to jakie dokumenty złożyć do ZUS?

Nabycie prawa do emerytury na tzw. starych zasadach wymaga m. in. posiadania odpowiednio długich okresów składkowych i nieskładkowych.

Odpowiedź: 

Do okresów nieskładkowych zalicza się m. in. okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4, ale tylko w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat.

Nabycie prawa do emerytury na tzw. starych zasadach wymaga m. in. posiadania odpowiednio długich okresów składkowych i nieskładkowych. Okresy składkowe zostały wymienione w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą emerytalną”, a okresy nieskładkowe w art. 7 ustawy emerytalnej. Do okresów nieskładkowych - co wynika z art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej - zalicza się przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem:

  1. w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
  2. na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko.
Powyższe oznacza, że jako okres nieskładkowe w rozumieniu ustawy emerytalnej traktuje się m. in. okres niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4, ale tylko w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat.
Jerzy Bagiński

Autor: Piotr Kostrzewa

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel