Jaka kwota bazowa zostanie przyjęta do ustalenia emerytury?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 24 września 2007

Pytanie: W lutym 2008 r. kończę 65 lat i nabywam prawo do emerytury. Jeżeli złożę wniosek w marcu 2008 r., to jaka kwota bazowa będzie podstawą do naliczenia emerytury, czy z miesiąca nabycia prawa do emerytury, czy z miesiąca złożenia wniosku? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Z informacji zawartych w pytaniu wynika, iż ukończy Pan 65 lat w lutym 2008 r., a zatem prawo do emerytury może być ustalone już od dnia, w którym Pan osiągnie ten wiek, pod warunkiem, że zgłosi Pan wniosek o emeryturę w styczniu lub lutym. W takim przypadku do ustalenia wysokości Pana emerytury zostałaby przyjęta kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2007 r., czyli jest to kwota 2.059,92 zł.


Proszę zauważyć, że stosownie do postanowień przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna), osobom urodzonym przed 1949 r. emerytura może być przyznana: mężczyźnie, jeżeli ukończy wiek 65 lat oraz udowodni staż uprawniający do emerytury wynoszący łącznie 25 lat.

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca br. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

W przypadku natomiast, gdyby Pan wniosek o emeryturę zgłosił po ukończeniu 65 lat, a więc na przykład w marcu 2008 r. albo w innym miesiącu 2008 r., wówczas prawo do emerytury może być przyznane od pierwszego dnia miesiąca, w którym złoży Pan wniosek o emeryturę.

Emerytura, do której prawo jest ustalane po 28 (29) lutego danego roku, obliczana jest od nowej kwoty bazowej.

Dodam, iż Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza kwotę bazową w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 9. dnia roboczego w lutym każdego roku.


W związku z przedstawionymi uwarunkowaniami może Pan wstrzymać się ze zgłaszaniem wniosku o emeryturę do dnia ogłoszenia przez Prezesa GUS kwoty bazowej i wówczas podjąć decyzję o terminie zgłoszenia wniosku o emeryturę - czy w lutym czy w marcu 2008 r.

Musi Pan wiedzieć, że w przypadku, gdyby złożył Pan wniosek o emeryturę w lutym 2008 r. i prawo do emerytury zostanie przyznane od dnia osiągnięcia w lutym 65 lat - to emerytura będzie podlegała waloryzacji od 1marca 2008 r.


Należałoby przeprowadzić symulację obliczeń:

  • czy korzystniej byłoby w lutym zgłosić wniosek o emeryturę i wówczas byłaby obliczona od podanej wyżej kwoty bazowej 2059,92 zł oraz podlegałaby waloryzacji od marca 2008 r., parlament bowiem uchwalił coroczną waloryzację emerytur i rent,
  • czy może korzystniej byłoby zgłosić wniosek o emeryturę w marcu i wówczas byłaby obliczona od kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca - w takim przypadku nie podlegałaby już waloryzacji od marca.

Jednak na dziś trudno jest przewidzieć wysokość kwoty bazowej, która będzie obowiązywała od 1 marca 2008 r.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Odpowiedź udzielona: 20 września 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel