Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Główna księgowa pobierająca rentę - czy ma obowiązek rozwiązać umowę o pracę?

Autor: Maria Sarnacka

Dodano: 13 grudnia 2011
Pytanie:  Główna Księgowa zatrudniona w sp. z o.o. na cały etat, od 28 października 2011 r. prawdopodobnie będzie miała przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Czy powinna rozwiązać dotychczasową umowę o pracę na cały etat i ponownie zawrzeć nową umowę na 3/4 etatu? Księgowa planuje nadal pracować w tej sp. z o.o. na 3/4 etatu. Czy powinna być wyrejestrowana z ZUS i ponownie zarejestrowana w ZUS? Jak będzie prawidłowo i korzystnie dla pracownika? Jakie będzie mogła otrzymywać wynagrodzenie, aby nie zawieszono jej renty? Jak skonstruować  umowę o pracę, aby  wynagrodzenie na liście płac było zgodne zawsze ze zmianą w ZUS 70 % średniego wynagrodzenia.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się, czy pracownik który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy ma obowiązek rozwiązać umowę o pracę koniecznie przeczytaj ten tekst.

Odpowiedź: 

Podjęcie przez organ ZUS wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy nie jest uwarunkowane koniecznością rozwiązania przez rencistę umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą. Warunek taki dotyczy jedynie emerytów.

Natomiast o dopuszczeniu pracownika do pracy na konkretnym stanowisku decyduje opinia lekarza medycyny pracy, bowiem zgodnie z art. 229 kp pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim przez lekarza medycyny pracy.

Tak więc rencista może zostać  dopuszczony przez lekarza medycyny pracy do pracy na konkretnym stanowisku - mimo, że pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Zmiana wymiaru czasu pracy nie wiąże się z wyrejestrowywaniem pracownika z ZUS.

Natomiast przyznanie pracownikowi renty z tytułu niezdolności do pracy wymaga wypełnienia nowego formularza ZUS ZUA - należy zmienić pracownikowi kod ubezpieczenia poprzez uwzględnienie w polu V (tytuł ubezpieczenia) oznaczenia prawa do renty poprzez wpisanie cyfry 2, oznaczającej osobę, która ma ustalone prawo do renty.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na zmniejszenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy wpływa przychód osiągany w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia.

Przepisy ustawy emerytalnej nie zawierają zakazu wykonywania pracy zarobkowej przez rencistów - przewidują jedynie zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia w przypadku, gdy limit przychodów zostanie przekroczony.

Wysokość zarobków, jakie mogą osiągnąć renciści bez zmniejszania lub zawieszania wypłaty renty jest ogłaszana raz na kwartał  - nie można więc ustalić z góry precyzyjnie zarobków, jakie mogą osiągnąć renciści aby ich renta nie podlegała zmniejszeniu lub zawieszeniu.

W okresie od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. zarobki te wynoszą odpowiednio: 2.822,66 zł (70%) oraz 4.376 zł (130%).

Tekst opublikowany: 

30 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel