Czy pracownikowi, który stara się o przyznanie renty przysługuje odprawa

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 29 sierpnia 2018
Pytanie:  Pracownik kilka miesięcy temu doznał udaru i w związku z tym faktem przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wykorzystał cały okres zasiłkowy. Złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Ze względu na stan zdrowia będzie starał się o przyznanie renty chorobowej z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie jest na etapie kompletowania wszystkich świadectw pracy, RP-7 itp. Jeszcze nie dostał z ZUS decyzji o przyznaniu renty. Czy w takim przypadku pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę emerytalno-rentową? Kiedy taka odprawa się należy?W
Odpowiedź: 

W sytuacji, kiedy pracownik przechodzi na emeryturę czy rentę należy mu wypłacić odprawę emerytalno-rentową.

Zatem w opisanym problemie – tak, pracownikowi przysługuje odprawa rentowa, na podstawie Kodeksu pracy.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, ustalanego jak podstawa do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że odprawa rentowa przysługuje także wtedy, gdy choroba pracownika rozpoczęła się w czasie trwania stosunku pracy i trwała nieprzerwanie do czasu przyznania pracownikowi renty, choćby przed przyznaniem prawa do renty stosunek pracy został rozwiązany. Innymi słowy, ma miejsce taki ciąg zdarzeń, że pracownik zachorował, pobierał zasiłek chorobowy i ewentualnie po nim świadczenie rehabilitacyjne, nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, a już po tym rozwiązaniu były pracownik – nadal chory - uzyskał decyzję o przyznaniu renty (choroba powstała w czasie zatrudnienia doprowadziła do przyznania renty).

Przepisy Kodeksu pracy nie uzależniają prawa do odprawy od tego, na jaki czas renta została przyznana (stała, okresowa). Jeżeli jest to renta z tytułu niezdolności do pracy i pozostałe przesłanki zostały spełnione (rozwiązanie stosunku pracy w związku z chorobą i przejściem na rentę), to odprawa przysługuje.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Słowa kluczowe:
odprawa rentowarenta
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel