Czy okresy przed 15 listopada 1991 r. czasowego pozostawania bez pracy z powodu niemożności jej otrzymania zaliczane są do okresów składkowych?

Autor: Maria Sarnacka

Dodano: 29 lipca 2008
Pytanie:  Informator internetowy ZUS podaje, że okresy przed 15 listopada 1991 r. czasowego pozostawania bez pracy z powodu niemożności jej otrzymania zaliczane są do okresów składkowych. W jaki sposób udokumentować taki przypadek? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.
Odpowiedź: 

Zasady ustalania okresów składkowych i nieskładkowych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty są regulowane przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.), (dalej: ustawa emerytalna).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy emerytalnej za okresy składkowe uważa się, miedzy innymi, przypadające przed 15 listopada 1991 r. okresy czasowego pozostawania bez pracy na obszarze Państwa Polskiego z powodu niemożności jej otrzymania lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, w tym okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków szkoleniowych wypłaconych z Funduszu Pracy.

Dowodem do potwierdzenia takich okresów są zaświadczenia organów właściwych do spraw zatrudnienia (pośrednictwa pracy), a także inne dowody, z których w sposób niewątpliwy wynika fakt i okres pozostawania bez pracy (§ 24 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.).

Podstawa prawna: 

- art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.),
- § 24 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

29 lipca 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel