Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy można pobierać rentę rodzinną po zmarłym mężu i jednocześnie emeryturę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 2 czerwca 2008

Pytanie: Mam 56 lat. Otrzymuję w tej chwili rentę rodzinną po mężu. Jest to 85% świadczenia osoby zmarłej. Czy z chwilą, gdy osiągnę 60 lat i nabędę prawo do emerytury, będę miała prawo wyboru renty po mężu i mojej emerytury? Czy renta rodzinna z chwilą, gdy przejdę na emeryturę ulegnie zwiększeniu, czy już cały czas będzie to 85% świadczenia po osobie zmarłej? Nadmieniam, że mąż mój przepracował do momentu przyznania renty 14 lat i 11 miesięcy. Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.Odpowiedź: Jeżeli jednej osobie przysługuje prawo do emerytury z tytułu własnej pracy – własnego ubezpieczenia oraz prawo do renty rodzinnej z tytułu pracy – ubezpieczenia współmałżonka, to może być wypłacane tylko jedno z tych świadczeń – wybrane lub wyższe.


Prawo wyboru świadczenia, które ma być wypłacane przez organ rentowy, należy do osoby uprawnionej do emerytury oraz renty rodzinnej.

W razie gdyby osoba zainteresowana nie dokonała takiego wyboru, to organ rentowy podejmie wypłatę świadczenia, które kwotowo jest korzystniejsze (wyższe).

Proszę zauważyć, że przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. nr 39, poz. 353 ze zm.) nie dają podstaw do jednoczesnej wypłaty emerytury oraz renty rodzinnej, nawet w części tej renty.

Wysokość renty rodzinnej dla jednej osoby została w przepisach określona i wynosi 85% emerytury współmałżonka. Wymiar tej renty nie ulega podwyższeniu w razie nabycia prawa przez wdowę lub wdowca do emerytury z tytułu własnego ubezpieczenia.


Reasumując, po ustaleniu prawa do emerytury z tytułu Pani ubezpieczenia wymiar renty rodzinnej będzie nadal wynosił 85% świadczenia zmarłego małżonka.


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Departamentu Świadczeń Emerytalno- Rentowych.


Odpowiedź udzielona: 2 czerwca 2008 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel