Będzie krótszy czas na zażądanie zwrotu świadczenia dla ZUS

Dodano: 3 sierpnia 2016

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został przyjęty przez rząd. Przygotowana ustawa wskazuje okres, w jakim ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Poznaj szczegóły.

Jakie zmiany przewiduje nowa ustawa?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej w przygotowanym projekcie wskazało nowy okres w jakim  ZUS i KRUS będą mogły żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, np. zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Po wejściu w życie zmian w przypadku osoby, która pobrała nienależne świadczenie, decyzja zobowiązująca do jego zwrotu nie może być wydana później niż w ciągu 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który je pobrano.

Oznacza to, że ograniczono okres na wydanie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia do 5 lat od ostatniego dnia nienależnie pobranego świadczenia.

Jak jest obecnie?

Przypomnijmy, że aktualnie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Oznacza to, że ZUS i KRUS nie są ograniczone jakimkolwiek terminem do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

O nienależnie pobranym świadczeniu przeczytaj także: Kodeks cywilny nie obowiązuje w ubezpieczeniach społecznych

Przewidziane w przygotowanym projekcie ustawy rozwiązanie na pewno będzie korzystne dla świadczeniobiorców. A to dlatego, że roszczenia ZUS i KRUS, dotyczące nienależnie pobranych świadczeń, zostaną ograniczone w czasie. Regulacja taka powinna poprawić zaufanie obywateli do państwa.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach o daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. O szczegółach będziemy informować na łamach Portalu FK.

Źródło: www.premier.gov.pl

 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel