Wynagrodzenie zmienne dla prezesa spółki. Czy musi zostać oskładkowane?

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 8 listopada 2018
wynagrodzenie prezesa

Prezes spółki zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego otrzymał wynagrodzenie zmienne za 2017 rok. Czy należy je oskładkować? Co na to ZUS?

Jaki był problem?

Prezes firmy jest zatrudniony na podstawie kontraktu menadżerskiego (umowa zlecenia). Co miesiąc ma wypłacane wynagrodzenie stałe, z którego jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne z tego względu, gdyż jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w innym miejscu pracy i uzyskuje z tego tytułu minimalne wynagrodzenie za pracę.

Rada nadzorcza firmy, w której osoba ta jest prezesem dokonała na posiedzeniu oceny wykonania przez prezesa celów zarządczych w roku obrotowym 2017. W wyniku analizy, zgromadzonych danych i dokonaniu wyliczeń rada nadzorcza przyznała prezesowi za zrealizowanie zamierzonych celów zarządczych wynagrodzenie zmienne. Wynagrodzenie to zostało wypłacone w sierpniu 2018 roku. W związku z powyższym powstała wątpliwość co do jego oskładkowania.

Jakie jest zdanie spółki?

Spółka uważa, że z wynagrodzenia zmiennego należy potrącić tylko składkę zdrowotną. Przemawia za tym fakt, dotyczący zatrudnienia w innym zakładzie pracy z wynagrodzeniem minimalnym oraz to, że w obecnym stanie faktycznym potrącana jest z wynagrodzenia stałego z tytułu kontraktu menadżerskiego tylko składka zdrowotna.

Ponadto to wynagrodzenie zmienne należy uznać jako przychód uzyskany z tytułu kontraktu w 2018 roku.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko spółki za prawidłowe. Dlatego też, w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne spółka powinna uwzględnić wynagrodzenie zmienne prezesa wypłacone z tytułu kontraktu menadżerskiego.

ZUS przypomniał, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Z kolei z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców stanowi przychód z tytułu wykonywania zlecenia, jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie.

Reasumując, przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ściśle uzależniają włączenie danego świadczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców od zakwalifikowania go jako przychód z zawartej umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Skoro zatem wynagrodzenie zmienne za zrealizowanie zamierzonych celów zarządczych jest wypłacone z tytułu kontraktu menadżerskiego to stanowi ono podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Interpretacja ZUS z 23 października 2018 r., oddział w Lublinie (DI/200000/43/991/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Komentarze: 2
Zaloguj się aby dodać komentarz
Patryk Wojtkowski

A powołanie 13 pkt 7 ustawy o PIT

A jeżeli jest powołanie z tytułu 13 pkt 7 ustawy o PIT - to zusów nie ma, bo nie jest to tytuł ubezpieczeń - takie jest stanowisko ZUS? I jeżeli kwota też jest zmienna bo wynika jako % od zysków to również nie jest to tył do ozusowania?
8 listopad 2018 o 10:48
Anna Kostecka do: Patryk Wojtkowski

Odp: A powołanie 13 pkt 7 ustawy o PIT

Dzień dobry, wszystko zależy od konkretnej sytuacji. W powyższym tekście jest opisane stanowisko ZUS do sytuacji prezesa zatrudnionego na kontrakcie, który jednorazowo otrzymał zmienne wynagrodzenie oraz jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę z minimalnym wynagrodzeniem. WZobacz więcej
Odpowiedz8 listopad 2018 o 12:54
wiper-pixel