Uwaga! Od 2017 roku zmienia się kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dodano: 30 grudnia 2016
4d862924fc3ce7e0fe88d7cd8543020ba56ed827-medium

Jeżeli przychód osiągnięty przez osobę ubezpieczoną przekroczył kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to zaprzestajesz odprowadzać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od momentu tego przekroczenia. Pamiętaj jednak, że nie wstrzymujesz się z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. Przeczytaj tekst i poznaj kwotę.

W 2017 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 127.890 zł.

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej (art. 19 ust. 10 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.). Odprowadzasz więc składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko do momentu przekroczenia ww. kwoty przez ubezpieczonego.

·         obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 listopada 2016 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2017 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2016 r. poz. 1188).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel