Umowa zlecenia i o dzieło z tą samą osobą. Co ze składkami

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 30 kwietnia 2018
Pytanie:  Zatrudniamy pracownika na umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości 500 zł brutto i odprowadzamy od tego ZUS. Czy następne umowy o dzieło z prawami autorskimi tego samego pracownika również muszą być ozusowane?
Odpowiedź: 

Nie, umowy o dzieło nie podlegają ozusowaniu, ale pod warunkiem, że osoba o którą chodzi nie jest jednocześnie związana z Państwem stosunkiem pracy.

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze naszego kraju są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm. oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.).

Umowa zlecenia stanowi tytuł do powyższych ubezpieczeń.

Proszę więc zauważyć, że przepisy obu ustaw nie wymieniają umowy o dzieło jako umowy podlegającej ubezpieczeniom.

Umowa o dzieło jest osobno uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zatem, tego typu umowy nie zgłasza się w ZUS i nie odprowadza żadnych składek. Skoro taka umowa nie jest tytułem do ubezpieczeń to nie można tu również mówić o zbiegu tytułów z umową zlecenia. Nie należy więc łączyć przychodów z obu umów i od całości naliczać składek.

Taka sytuacja miałaby miejsce tylko wtedy, gdyby umowy o dzieło i umowę zlecenia zawarto z własnym pracownikiem, zatrudnionym jednocześnie w ramach stosunku pracy lub gdyby dana umowa cywilna była wykonywana rzecz własnego pracodawcy.

Wówczas zarówno umowa zlecenia jak i umowy o dzieło podlegałyby w pełni wszystkim składkom jak umowa o pracę. Umowy cywilne w takim przypadku nie są „widzialne" przez ZUS jako umowy odrębne, lecz stanowiące część stosunku pracy.

Jeśli jednak tak nie jest w opisywanym przypadku, to umowa o dzieło nie podlega oskładkowaniu.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel