Udostępniane przez pracodawcę nieodpłatne świadczenie w postaci zakwaterowania. Co ze składkami

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 19 czerwca 2018
946d9b393d92293899723ebfeeff15f0e38d423f-medium

Przedsiębiorca deleguje pracowników do pracy zagranicę i na miejscu zapewnia im zakwaterowanie. Ich udostępnianie jest konieczne ze względu na zapewnienie pracownikom możliwości wypełniania obowiązków służbowych i osiągnięcia przychodu przez pracodawcę. Czy udostępniane przez pracodawcę nieodpłatne świadczenie w postaci zakwaterowania na rzecz pracowników skierowanych w ramach delegowania powinny być oskładkowane? Od czego to zależy? Jak interpretuje tę kwestię ZUS?

Firma prowadząca działalność w zakresie usług budowlanych prowadzi swoją działalność na terenie kraju oraz Niemiec. W związku z tym część pracowników przenosi z miejsca ich zamieszkania do pracy na terenie Niemiec. Dzieje się to w oparciu o dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 grudnia 1996 r. Oddelegowanie odbywa się na podstawie aneksów do umów o pracę, zmieniających czasowo miejsce wykonywania pracy.

Firma zapewnia pracownikom zakwaterowanie w kwaterach prywatnych, które sama znajduje w pobliżu miejsca świadczenia usług dla niemieckich kontrahentów.

Ich udostępnianie jest konieczne ze względu na zapewnienie pracownikom możliwości wypełniania obowiązków służbowych i osiągnięcia przychodu przez pracodawcę.

Realna cena jednostkowa wykorzystywanego miejsca noclegowego jest zmienna i pracownik nie ma na nią wpływu. Przedsiębiorca poinformował, że udostępnianie pracownikom kwater noclegowych jest nieodpłatnym świadczenie i nie jest dla nich przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przedsiębiorca zastanawiał się, czy udostępniane przez pracodawcę nieodpłatne świadczenie – w postaci zakwaterowania na rzecz pracowników skierowanych w ramach delegowania (nie będącego podróżą służbową) poza siedzibę pracodawcy, skoro nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o PIT – stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jakie jest jego stanowisko?

On uważa, że nie jest, skoro nie jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT.

Ponadto nie każde nieodpłatne świadczenie spełnione przez pracodawcę dla pracownika stanowi dla niego przysporzenie.

Jak poinformował we wniosku przedsiębiorca w jego przypadku skorzystanie ze świadczenia odbywa się za zgodą pracownika, niemniej jednak nie jest ono spełnione w jego interesie, tylko interesie pracodawcy.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nieodpłatnego świadczenia w postaci zakwaterowania na rzecz pracowników skierowanych w ramach oddelegowania poza siedzibę pracodawcy i poza miejsce zamieszkania pracowników w celu świadczenia pracy.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nie uwzględniasz w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne świadczenia w postaci kosztów nieodpłatnego zakwaterowania pracowników w czasie świadczenia przez nich pracy poza granicami kraju.

Interpretacja ZUS z 21 maja 2018 r., oddział w Lublinie, (WPI/200000/43/475/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel