Twoja firma wypłaca odszkodowanie pracownikowi tymczasowemu. Co ze składkami

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 18 września 2018
e640dfd6730accc32c0a328165cc4d8b6a757733-medium

Jest stanowisko ZUS w sprawie zaliczenia do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne odszkodowania wypłaconego pracownikowi tymczasowemu. Sprawdź, co sądzi ZUS na ten temat i co to oznacza dla Ciebie.

Pracodawca zatrudniający pracowników na umowę o pracę oraz pracowników tymczasowych, dla których jest pracodawcą użytkownikiem zwrócił się z zapytaniem dotyczącym właśnie tej grupy pracowników.

Jaki miał problem pracodawca, który „zatrudnił” pracownika tymczasowego?

Pracodawca zastanawiał się m.in. czy ma obowiązek oskładkować odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, które wypłaci pracownikowi tymczasowego z tytułu wypadku przy pracy na podstawie ugody sądowej.

Pracodawca we wniosku opisał, że na terenie jego zakładu pracy pracownik tymczasowy podczas wykonywania obowiązków uległ wypadkowi przy pracy. W następstwie tego wypadku pracownik tymczasowy poniósł szkodę, a pracodawca użytkownik ma zamiar ją naprawić wypłacając mu odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Przeczytaj także:

Ponieważ sprawa trafi do sądu pracodawca będzie dążył do zawarcia ugody sądowej z poszkodowanym pracownikiem tymczasowym, polegającej na wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Wobec zaistniałego zdarzenia ma wątpliwość czy wypłacone świadczenia musi zaliczyć do podstawy wymiaru składek.

Jakie jest jego zdanie?

Pracodawca stoi na stanowisku, że wypłacone przez niego – na podstawie ugody sądowej po zawezwaniu do próby ugodowej lub wniesieniu pozwu – odszkodowanie oraz zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy nie stanowią przychodu ze stosunku pracy i jednocześnie nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika tymczasowego.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko pracodawcy za prawidłowe.

Wydając interpretację uzasadnił, że jeżeli te świadczenia nie będą stanowiły przychodu z umowy o pracę w rozumieniu ustawy o PIT, to nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Dlatego też pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne kwoty stanowiącej równowartość odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz pracownika tymczasowego, która będzie wypłacona na podstawie ugody sądowej z ww. pracownikiem.

Co to oznacza dla Ciebie?               

Nie opłacasz składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od odszkodowania wypłaconego pracownikowi tymczasowemu. Odszkodowanie a także zadośćuczynienie, ponieważ nie stanowi przychodu ze stosunku pracy nie może stanowić także podstawy wymiaru składek na powszechne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj, że stosunek pracy w takich przypadkach wiąże agencję pracy tymczasowej z pracownikiem tymczasowym.

Jeżeli jednak dojdzie do wypadku przy pracy na terenie pracodawcy użytkownika z udziałem pracownika tymczasowego, to ma on prawo dochodzić od pracodawcy użytkownika roszczeń w związku z powstałą szkodą oraz krzywdą, jakie powstały w związku z ww. zdarzeniem. Roszczeń tych może dochodzić na podstawie Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

O czym trzeba pamiętać?

Warto przypomnieć, że w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 2, wskazano jakie przychody nie stanowią podstawy wymiaru składek. W przepisie tym nie wskazano wprost, że odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy na mocy ugody sądowej lub wyroku takiej podstawy nie stanowi.

Stąd trzeba pamiętać, że generalnie wypłacone odszkodowania czy zadośćuczynienia w rozumieniu ustawy o PIT, jeżeli nie stanowią przychodu z tytułu umowy o pracę, to nie stanowią także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

Interpretacja ZUS z 14 sierpnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/817/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel