Sprawdź, kiedy jest należna składka na FEP za pracownika

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 2 marca 2017

ZUS potwierdził, że pracodawca ma obowiązek opłacać za pracowników składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych, nawet wtedy, kiedy on nie wykonuje prac szczególnych stale. Poznaj najnowszą interpretację ZUS wydaną w sprawie obowiązku opłacania składek na FEP.

Zasady i tryb opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zostały uregulowane w ustawie z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.).

Przepisy te określiły, że składkę na FEP pracodawca ma obowiązek opłacać za pracownika urodzonego po 31 grudnia 1948 roku, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Warto pamiętać, że obowiązek ten powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2010 roku, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

Okres od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia zaprzestania wykonywania tej pracy należy rozumieć jako okres od dnia zatrudnienia na stanowisku pracy, na którym wykonywania jest taka praca do dnia ustania zatrudnienia na tym stanowisku.

Składkę na FEP należy opłacać za wszystkich pracowników niezależnie od wymiaru czasu pracy, w jakim pracują.

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Przedsiębiorca z branży transportowej organizujący przewozy w oparciu o własne lądowe terminale kontenerowe powziął wątpliwość w sprawie opłacania składek na FEP za zatrudnionych pracowników.

We wniosku wskazał, że zatrudnia pracowników na suwnicy. Osoby te wykonują pracę o szczególnym charakterze i są urodzeni po 31 grudnia 1948 roku. Zatem spełniają warunki, aby opłacać za nich składkę na FEP. Jednak poza tą pracą wykonują też w trakcie miesiąca inne prace (praca serwisanta, kierowcy, na innych urządzeniach przeładunkowych), które nie są pracą o szczególnym charakterze. Zdarza się więc, że pracownik w danym miesiącu wykonuje pracę mieszaną, czyli świadczy pracę o charakterze szczególnym oraz wykonuje inne czynności, które nie mają takiego charakteru. Prace te należą do podstawowych obowiązków pracowników.

Przedsiębiorca dodał ponadto, że wszyscy pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy i w ramach jednej umowy świadczą pracę o szczególnym charakterze i pracę, która nie jest pracą o szczególnym charakterze. Jego zdaniem do tych pracowników świadczących pracę o charakterze mieszanym ustawa o emeryturach pomostowych nie ma zastosowania. Dlatego też firma nie nalicza za nich składki na FEP.

Zdaniem ZUS

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe. W opisanej sytuacji składka na FEP za pracowników jest należna.

Wydając interpretację przypomniał, że aby zakwalifikować prace danego pracownika jako prace o szczególnym charakterze, ważne jest ustalanie do wykonywania jakiego rodzaju pracy został zatrudniony pracownik. Jednak, nie jest istotne, aby wykonywał on tę pracę przez cały czas. Jeżeli pracownik ma powierzone różne obowiązki istotny jest podstawowy rodzaj pracy, do jakiej został on zatrudniony.

Przedsiębiorca wskazał, że zatrudnieni u niego pracownicy pracują na suwnicy, wykonują pracę o szczególnym charakterze i urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Ci sami pracownicy wykonują pracę o szczególnym charakterze (obsługa suwnic), jak i prace, które nie należą do prac o szczególnym charakterze.

Zarówno prace o szczególnym charakterze, jak i prace, które nie należą do prac o szczególnym charakterze należą do podstawowych obowiązków pracowników, stąd przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składkę na FEP.

W opisanej sytuacji pracownicy powinni zostać uznani za osoby wykonującą prace szczególne, gdyż wykonywanie tego rodzaju prac stanowi ich podstawowy obowiązek, który wynika z umowy o pracę.

Interpretacja ZUS z 19 stycznia 2017 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1293/2016)

ZAPAMIĘTAJ!

  • Jeżeli Twoja firma zatrudnia pracownika, który wykonuje zarówno pracę o szczególnym charakterze, jak i prace, które nie należą do prac o szczególnym charakterze to i tak należy opłacać składki za nich na FEP.
  • Nie jest istotne, aby pracownicy wykonywali tę pracę przez cały czas. Jeżeli mają powierzone różne obowiązki istotny jest podstawowy rodzaj pracy, do jakiej zostali zatrudnieni.
  • Na obowiązek opłacania składki na FEP za pracowników nie ma wpływu wymiaru czasu pracy w jakim pracują.
Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel