Składki na ZUS: Działalność gospodarcza w Polsce i praca na Litwie

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 25 października 2016

Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą podjął pracę najemną w innym kraju członkowskim UE. Jednak, w jakim państwie powinny być opłacane za niego składki, gdy okaże się, że praca będzie wykonywana tylko przez 12 godzin miesięcznie? Poznaj interpretację ZUS na ten temat i dowiedz się, gdzie będą należne składki.

Problem z ustaleniem ustawodawstwa

Z wnioskiem o wydanie interpretacji ZUS wystąpiła przedsiębiorczyni prowadząca w Polsce działalność gospodarczą. Osoba ta z tego tytułu odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak w najbliższym czasie ma zamiar podjąć pracę najemną na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na Litwie.

Praca będzie wykonywana w wymiarze 12 godzin miesięcznie na zasadzie zadaniowego systemu czasu pracy.

Wątpliwości przedsiębiorczyni dotyczyły tego, czy będzie zobowiązana do opłacania składek na ZUS z działalności w Polsce będąc jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę na Litwie przez 12 godzin miesięcznie.

Jej zdaniem nie. Stąd zamierza wystąpić do ZUS z zawiadomieniem o podjęciu pracy na Litwie. Na dowód tego przedstawi umowę o pracę i potwierdzenie nadania numeru ubezpieczeniowego z SODRY. Ponadto wyrejestruje się z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w Polsce z tytułu działalności gospodarczej.

Co na to ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. Jednocześnie przypomniał, że zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym na terytorium Polski regulują przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tymi przepisami obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Z kolei jeżeli chodzi o kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. to reguluje je w stosunku do Państw Członkowskich UE:

  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L Nr 166 poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. L Nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 r. z późn. zm.).

W związku z powyższym przedsiębiorczyni nie będzie miała obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce. Właściwym ustawodawstwem dla niej będzie ustawodawstwo litewskie.

Zapamiętaj!

Zasada podlegania ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym Państwie Członkowskim.

Interpretacja ZUS z 11 października 2016 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/977/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel