Niskie składki ZUS od 2019 r. Sprawdź na 5 przykładach, jak ustalić przychód

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 5 października 2018
a381c228c40d18e449f9c7e17dd44d683cb79fe1-medium

Od 1 stycznia 2019 r. drobni przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki od podstawy uzależnionej od uzyskiwanych przychodów. Nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami. Sprawdź jakimi. Zobacz na przykładach jak ustalić próg rocznego przychodu. Dowiedz się, jakie są skutki opłacania składek od podstawy uzależnionej od przychodów.

Zmiany te od 1 stycznia 2019 r. wprowadza uchwalona już ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność́ gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. 2918 r. poz. 1577). Jednak nowe rozwiązanie zostało obwarowane kilkoma warunkami, a poza tym nie będzie dostępne dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą.   

Poniżej przykłady ustalania przychodu.

PRZYKŁAD
Pan Mariusz prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej przez cały 2018 r. Roczny jego przychód, według księgi przychodów i rozchodów, wyniósł 47.589 zł. Przeciętny miesięczny przychód wyniósł więc 3.911,42 zł, co wynika z wyliczenia: 47.589 zł / 365 x 30 = 3.911,42 zł. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych na 2019 r. wyniesie u niego 1.988,17 zł: 3.911,42 zł x 0, 5083 = 1.988,17 zł. 0,5083 to współczynnik, do obliczenia którego zostało przyjęte:
  • prognozowane wynagrodzenie na 2019 r. – 4 765 zł,
  • minimalne wynagrodzenie w styczniu 2019 r. –2 250 zł,
(4.765 zł / 2.250 zł x 0,24 = 0,5083).

Przeczytaj także:

PRZYKŁAD
Pani Karolina rozpoczęła samodzielną działalność gospodarczą dopiero 1 września 2018 r. Aby sprawdzić, czy może skorzystać z nowych przepisów, górny limit w wysokości 63.000 zł (30 x 2.100 zł) musi podzielić przez 365 dni i pomnożyć przez 122 dni prowadzenia działalności w 2018 r.:
  • 63.000 zł : 365 dni x 122 dni = 21.057,53 zł.
Jest to dla pani Karoliny próg rocznego przychodu. Faktyczny przychód, jaki osiągnęła w 2018 r., wyniósł 18.500 zł. Nie doszło do przekroczenia, więc będzie mogła obliczyć sobie najniższą podstawę wymiaru składek społecznych w 2019 r. Wyniesie ona 2.312,35 zł, zgodnie z wyliczeniem:
  • 18.500 zł / 122 dni x 30 = 4.549,18 zł,
  • 4.549,18 zł x 0,5083 = 2.312,35 zł.
PRZYKŁAD
Pan Dominik założył jednoosobową działalność gospodarczą od 1 sierpnia 2018 r. Jednak do 31 maja 2018 r. był wspólnikiem spółki jawnej. Ten fakt nie daje mu prawa do skorzystania z obniżonej podstawy, nawet jeśli jego przychód z samodzielnie prowadzonej firmy zmieściłby się w limicie.
PRZYKŁAD
Pan Jakub prowadził swoją działalność gospodarczą przez pełny 2018 r. Jego przychód roczny w tym roku wyniósł tylko 15.000 zł. Wyliczamy podstawę:
  • 15.000 zł / 365 dni x 30 = 1.232,88 zł,
  • 1.232,88 zł x 0,5083 = 626,67 zł.
Wyliczona podstawa wymiaru jest niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu 2019 r. Jest to kwota 675 zł (2.250 zł x 30%). Dlatego przedsiębiorca nie może opłacać składek od niższej podstawy niż 675 zł.
PRZYKŁAD
Pani Marianna uzyskała z całorocznej działalności gospodarczej przychód w wysokości 65.000 zł. Za dużo, aby w 2019 r. opłacać składki od podstawy obliczonej z uwzględnieniem przychodu. Obowiązuje ją standardowa podstawa w wysokości 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
  • ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność́ gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. z 2018 r. poz. 1577).
Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel