Kiedy ZUS nie zakwestionuje prawa do opłacania składek w ulgowej wysokości

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 11 maja 2018
085c0636c2cd429f5592799dcac98cf42d68d85b-medium

ZUS wydał interpretację, w której dokładnie określił jakie warunki trzeba spełnić, aby móc opłacać składki na preferencyjnych zasadach, nawet wtedy kiedy prowadziło się działalność gospodarczą oraz podejmuje się współpracę z byłym pracodawcą.

Poznaj szczegóły.

Jaki był problem?

Osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i podpisała umowę o świadczenie usług z byłym pracodawcą wystąpiła z wnioskiem do ZUS o wydanie interpretacji w sprawie opłacania ulgowych składek na ZUS.

Osoba ta poinformowała, że przed podjęciem działalności gospodarczej pracowała u tego pracodawcy na umowę o pracę na stanowisku doradca klienta/towaroznawcza.

Do jej obowiązków należało: obsługa klienta, przygotowanie ofert, prezentowanie i sprzedaż produktów. W 2018 r. rozpoczęła prowadzenie działalności z PKD 70.22.Z (główne) i 46.18.Z, 47.99.Z (dodatkowe) i zawarła umowę o świadczenie usług działalności handlowej z tym samym pracodawcą, ale na innym stanowisku – kierownik salonu.

Do jej obowiązków należy teraz: zarządzanie personelem, kontrola wydatków i kosztów, strategia i działalność marketingowa, planowanie organizacji pracy.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym poinformowała także, że obecnie zatrudnia pracowników, przeprowadza rekrutację i wdraża pracowników.

Wobec tego, że wykonuje teraz zupełnie inne zadania niż te, które wykonywała na podstawie umowy o pracę, uważa że ma prawo do opłacania składek na ZUS w ulgowej wysokości z tytułu prowadzonej działalności.  

Ponadto we wniosku przedsiębiorca poinformował, że działalność gospodarczą prowadził od sierpnia 2008 r. do października 2012 r. Po zakończeniu działalności do momentu rozpoczęcia nowej czyli w 2018 r. nie prowadziła żadnej innej działalności. Zatem minęło od tego czasu ponad 60 miesięcy.

Stanowisko ZUS

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe.

W takiej sytuacji, jak opisana we wniosku – przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej od podstawy wymiaru w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30%minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zapamiętaj!

Aby osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej miała prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, niezbędne jest aby nie wykonywała tożsamych czynności na rzecz byłego pracodawcy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Co oznacza, że zakres wykonywanych czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy na rzecz którego będzie wykonywana działalność nie może pokrywać się z zakresem czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Interpretacja ZUS z 5 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/208/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel