Karty sportowe. Kiedy są wolne od oskładkowania

Dodano: 24 sierpnia 2018
971b457a18467343c1f3f07fc96ed5b18e23106c-small

Firma kupiła w korzystnej cenie karty sportowe dla pracowników. Część opłaty za kartę sfinansuje, a pozostałą część pokryją pracownicy. Czy wobec tego pracownicy uzyskają przychód oskładkowany? Jakie warunki muszą być spełnione, aby część finansowana przez pracodawcę była wolna od składek ZUS? Dowiedz się, dzięki temu będziesz wiedział jak postąpić w takiej sytuacji.

Spółka w styczniu 2016 r. zakupiła dla 31% pracowników karty uprawniającego do korzystania z usług sportowych. Zakup ten częściowo jest finansowany ze środków obrotowych firmy, a pozostałą część pokrywają pracownicy. Ta część jest potrącana za ich zgodą z wynagrodzenia za pracę.

Wysokość dofinansowania jest taka sama dla każdego pracownika. Wartość pieniężna dofinansowania ponoszona przez pracodawcę została uwzględniona w podstawie wymiaru składek ZUS. Zapis o ww. korzyściach z kolei został umieszczony w regulaminie wynagradzania dopiero w marcu 2016 r.

Przeczytaj także:

Jaki ma problem spółka?

Spółka poprosiła o wydanie interpretacji czy wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu otrzymania dofinansowania do karty może wyłączyć z podstawy wymiaru składek ZUS, jeżeli tak to od jakiego terminu.

Wątpliwości spółki wynikają z tego, że taka sama wysokość dofinansowania przysługuje każdemu z pracowników oraz z faktu, że w dniu jego wprowadzenia w firmie nie było żadnego odnoszącego się do niego zapisu w regulaminie wynagradzania.

Jakie jest jej stanowisko?

Spółka uważa, że od momentu ujęcia w regulaminie wynagradzania zapisu o dofinansowaniu pracownikom karnetów sportowych zostały spełnione wymogi określone w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS i kwota omawianego dofinansowania powinna zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy finansowanej przez niego części odpłatności karty.

Zapamiętaj!

Nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy część opłaty za kartę sportową dla pracownika sfinansowana przez pracodawcę.

Aby tak mogło być, trzeba pamiętać, aby:

  • zapisy dotyczące prawa pracowników do dofinansowania przez pracodawcę karnetów uprawniających do korzystania z usług sportowych zostały zawarte w regulaminie wynagradzania obowiązującym w firmie,
  • pracodawca dofinansował zakup karty sportowej określoną kwotą, taką samą dla każdego pracownika, a pozostały koszt zakupu karty pokrył pracownik.

Od momentu zawarcia stosownych zapisów w regulaminie wynagradzana finansowana przez pracodawcę część opłaty za karty sportowe nie będzie na mocy w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS stanowić podstawy wymiaru składek.

Interpretacja ZUS z 7 sierpnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/832/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel