Karty sportowe nie stanowią podstawy wymiaru składek na ZUS

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 20 lutego 2018
6359d6351f31599939a3de069287b93f803eb593-medium

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w najnowszej interpretacji wyjaśnił, że finansowana przez pracodawcę część odpłatności kart sportowych będzie podlegać wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. Poznaj szczegóły.

Spółka zwróciła się do ZUS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie wyłączenia z oskładkowania kart sportowych udostępnianych pracownikom.

We wniosku wyjaśniła, że swoim pracownikom zapewnia możliwość zakupienia kart sportowych po niższych cenach niż detaliczne. Dzieje się tak na podstawie umowy, którą przedsiębiorca zawarł z firmą oferującą zakup takich kart. Chętnym pracownikom spółka dofinansowuje zakup kart odpowiednią kwotą. Z kolei pracownicy występują jako osoby współfinansujące. Prawo do tych świadczeń jest uregulowane w regulaminie pracy.

Ponadto wartość ewentualnie wykupionych dla pracowników świadczeń w postaci kart sportowych, będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Przychodem pracownika lub zleceniobiorcy z tytułu otrzymanego dofinansowania do karnetów sportowych będzie różnica między ceną brutto, za jaką karnety zostały zakupione, a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Jaki był problem?

Spółka chciała mieć pewność, że wartość otrzymanego przez pracownika dofinansowania nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Jej zdaniem powinna być wyłączona z oskładkowania.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości udostępnianego pracownikom świadczenia w postaci kart sportowych w części finansowanej przez pracodawcę.

ZUS przypomniał, że jeżeli świadczenia (korzyści) uzyskiwane przez pracownika z tytułu stosunku pracy i stanowiące jego przychód wynikają m.in. z regulaminów wynagradzania regulujących uprawnienie do ich zakupu po cenach niższych niż detaliczne to korzystają one z wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Poza tym ważne jest, aby korzyść miała formę niepieniężną – formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne artykułu lub usługi.

Interpretacja ZUS z 2 lutego 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1416/2017).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel