Działalność w Polsce i zatrudnienie w Kanadzie. Sprawdź, co ze składkami na ZUS

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 17 listopada 2016

Przeczytaj tekst i dowiedz się, czy polski przedsiębiorca powinien płacić składki na ZUS, wtedy, kiedy jest zatrudniony w Kanadzie. Poznaj najnowszą interpretację ZUS w tej sprawie.

Dwa tytuły do ubezpieczenia w dwóch różnych krajach

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wystąpił z wnioskiem do ZUS w sprawie odprowadzania składek na ZUS z tytułu prowadzenia firmy, w sytuacji, kiedy właściwym dla niego jest ustawodawstwo kanadyjskie.

We wniosku poinformował, że mieszka w Polsce i posiada obywatelstwo polskie oraz że od kwietnia 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą. Z tytułu działalności opłaca wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym jest zatrudniony na umowę o pracę w Kanadzie z tytułu, której także opłaca wszystkie składki na ubezpieczenie w Kanadzie.

Przeczytaj także:

Przedsiębiorca we wrześniu 2016 roku wyjeżdża do Kanady, gdzie nadal będzie pracował na umowę o pracę. W Polsce z kolei dalej będzie prowadził firmę, dla której ustanowił pełnomocnika. Jednak do kraju będzie przyjeżdżał jeden raz w roku na 1 miesiąc. Usługi, przez niego świadczone będą wykonywane zdalnie na terenie Kanady i dostarczane drogą elektroniczną na rzecz kontrahenta z USA.

Jego zdaniem, w tym okresie, kiedy będzie mieszkał w Kanadzie i będzie tam zatrudniony na umowę o prace, z której będzie opłacał wszystkie składki nie powinien opłacać składek na ZUS z tytułu działalności w Polsce.

Na poparcie swoich argumentów przytoczył umowę o zabezpieczeniu społecznym zawartą między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za właściwe. Ustawodawstwem właściwym w zakresie ubezpieczeń społecznych dla tego przedsiębiorcy będzie ustawodawstwo kanadyjskie.

Uzasadniając wydaną decyzję również powołał się na wyżej wymienioną umowę.

Zakład poinformował, że z chwilą ustalenia dla przedsiębiorcy ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego inne niż polskie, osoba ta nie podlega przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji nie ma on obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Interpretacja ZUS z 14 września 2016 r. – oddział w Lublinie (WPI/200000/43/872/2016)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel