Dowiedz się, jakie są konsekwencje ubezpieczeniowe zatrudnienia współmałżonka na umowę zlecenia

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 16 października 2018
a6150c2384ab25edb434b672e2ae0cf9fdad9559-medium

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą chce zatrudnić na umowę zlecenia niepracującą żonę. Sprawdźmy, czy zatrudnienie żony na umowę zlecenia powoduje, że staje się ona osobą współpracującą. Czy na obowiązek wobec ZUS ma wpływ fakt, że prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zwrócił się do ZUS z zapytaniem dotyczącym zatrudnienia na umowę zlecenia niepracującej żony.

We wniosku opisał, że od 2017 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wspierania czynności administracyjno-biurowych. Ponieważ jego żona wcześniej pracowała jako referent ds. personalnych, a obecnie pozostaje bez pracy chciałby ją teraz zatrudnić.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Przedsiębiorca zastanawiał się, czy zatrudniając żonę na umowę zlecenia staje się ona osobą współpracującą, podlegającą składkom na ZUS jako przedsiębiorca. Czy też w takiej sytuacji powinien opłacać składki za żonę w wysokości zależnej od kwoty zarobku ustalonej w umowie zlecenia?

Jakie było stanowisko przedsiębiorcy?

Przedsiębiorca uważał, że zatrudnienie żony na umowę zlecenia nie powoduje, iż staje się ona osobą współpracującą nawet jeśli razem prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe.

Stąd jego zdaniem nie ma on obowiązku opłacania za żonę składek na ubezpieczenia społeczne jak za osobę współpracującą, lecz składkę wyliczoną od zarobku żony ustalonego w umowie zlecenia.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w przedmiocie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia, którą przedsiębiorca zawrze z małżonką w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

ZUS przypomniał, że osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, nawet jeżeli spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrębny od współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do zleceniobiorców brak jest przepisu odpowiadającego treści zawartej w art. 8 ust. 2 powyższej ustawy regulacji dotyczącej pracowników.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli rozliczana przez Ciebie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zatrudnić na umowę zlecenia współmałżonka trzeba będzie odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne od zawartej umowy zlecenia. Pamiętaj, że w tej sytuacji współmałżonek nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracującą przy prowadzeniu przez przedsiębiorcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja ZUS z 13 września 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1000/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel