Czy składka na prywatną opiekę medyczną powinna być wliczana do podstawy składkowej dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 15 lutego 2018
452197dd7185c7392212d984d33c87cd97535933-medium

ZUS przypomniał, że rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odnosi się do przychodów ze stosunku pracy. Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie podlegają ubezpieczeniom, tak jak pracownicy. Co to oznacza w praktyce?

Wątpliwości przedsiębiorcy

Firma opłaca za pracownika w zryczałtowanej formie składkę na korzystanie z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie. Każdą składkę doliczamy pracownikowi do dochodu i od wyżej wymienionych składek odprowadzamy składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę zdrowotną.

Z opodatkowania i oskładkowania jest zwolniona kwota z prywatnej opieki medycznej, która obejmuje obowiązkowe świadczenia z zakresu medycyny pracy. Dotyczy to osób aktywnych, czyli świadczących pracę, jak i osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym oraz bezpłatnym.

Wobec tego przedsiębiorca uważa, że składka na prywatną opiekę medyczną oraz grupowe ubezpieczenie na życie sponsorowane przez jego firmę jest dodatkowym świadczeniem płynącym obok wynagrodzenia i nie stanowi podstawy naliczania składek dla osób przebywających na urlopie macierzyńskich, wychowawczym oraz bezpłatnym oraz nie osiągających żadnego innego dochodu.

Przedsiębiorca powołał się na przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Jakie stanowisko zajął ZUS?

Zakład nie podzielił opinii przedsiębiorcy. W wydanej decyzji uznał jego stanowisko jako nieprawidłowe w przedmiocie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości składki prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie finansowanej pracownikom przez pracodawcę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

ZUS przypomniał, że za okres przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne świadczeń związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy.

Przepisy na czas opieki nad dzieckiem, w miejsce stosunku pracy przewidują odrębny tytuł obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w postaci pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Stąd też wartość opłacanych pracownikom pobierającym zasiłek macierzyński świadczeń, tj. wartość składki prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dlatego też ZUS nie mógł uznać za prawidłowe stanowisko przedsiębiorcy, wskazujące, że wartość składki prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie finansowanej przez pracodawcę pracownikom w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie ww. rozporządzenia składkowego.

ZUS przypomniał, że powyższe rozporządzenie odnosi się do przychodów ze stosunku pracy. Osoby przebywające na urlopach macierzyńskich nie podlegają ubezpieczeniom, tak jak pracownicy.

Interpretacja ZUS z 4 stycznia 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1264/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel