2 tytuły do ubezpieczenia i zasiłek macierzyński. Sprawdź, czy składka zdrowotna jest należna

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 7 grudnia 2016

Upewnij się, kiedy składka zdrowotna powinna być opłacana. Sprawdź, czy jest należna za osobę prowadząca działalność gospodarczą będąca wspólnikiem spółki komandytowej z prawem do zasiłku. Poznaj najnowsze stanowisko ZUS.

Jakie wątpliwości miał przedsiębiorca?

Przedsiębiorczyni prowadząca działalność gospodarczą posiadająca jednocześnie status wspólnika spółki komandytowej i pobierająca zasiłek macierzyński wystąpiła z wnioskiem do ZUS o wydanie interpretacji. Jej wątpliwości dotyczą obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne w sytuacji, kiedy wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

We wniosku wskazała, że z tytułu firmy opłaca składki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne na zasadach preferencyjnych. Z kolei z tytułu bycia komandytariuszem spółki podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim, który wynosi 1.000 zł. Została ona wyrejestrowana z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem. Następnie ponownie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem jako osoba prowadząca działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego. W deklaracjach rozliczeniowych DRGA zostały wykazane podwójne podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast w polu dotyczącym kwoty składki – kwota 0 zł.

Przedsiębiorczyni uważa, że w obecnej sytuacji nie powinna opłacać składki zdrowotnej zarówno z tytułu prowadzenia firmy, jak i bycia komandytariuszem spółki. Argumentowała, że wspólnicy spółek jawnych i komandytowych, w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego są traktowani, tak jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Powołała tutaj wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2010 r. (sygn. akt II UK 82/10), w którym sąd wskazał, że dla potrzeb podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wspólnik spółki komandytowej uważany jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorczyni za prawidłowe.

Wydając decyzję przypomniał jakie są rodzaje działalności od których przychodu składka na ubezpieczenia zdrowotne jest należna. Wskazał także, że jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu składka jest opłacana odrębnie od każdego z nich.

Powołał przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

ZUS uznając stanowisko przedsiębiorcy za właściwe wskazał na obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. przepis art. 82 ust. 9a ww. ustawy zgodnie z którym, składki nie opłaca osoba, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Zapamiętaj!

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będąca jednocześnie wspólnikiem spółki komandytowej, która pobiera zasiłek macierzyński w miesięcznej wysokości 1.000 zł nie opłaca składki zdrowotnej z żadnego z tytułów.

Interpretacja ZUS z 18 października 2016 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1056/2016

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel