Dieta pracownika w delegacji

Autor: Maria Sarnacka

Dodano: 15 grudnia 2010
Pytanie:  Pracownik udając się w 1-dniową delegację wyjechał z domu ok. godziny 6.00 a wrócił o 20.00. Organizator spotkania zapewnił rano pracownikowi poczęstunek w formie kawy/herbaty itp., następnie lunch o 12.30, ponownie poczęstunek w formie kawy/herbaty o 14.30, a o 16.00 cocktail. Pracownik spędził w podróży ponad 12 godzin i skorzystał z takiej formy wyżywienia. Czy pracownikowi przysługuje dieta? Pracownik oświadczył, że organizator nie zapewnił pełnego wyżywienia, w związku z czym pracownikowi przysługuje dieta.
Odpowiedź: 

Odpowiedź uzależniona jest od tego czy pracownik został oddelegowany do miejscowości swojego pobytu stałego lub czasowego czy do innej miejscowości, a także od tego czy pracownik miał w trakcie delegacji zapewnione bezpłatne, całodzienne wyżywienie. Z pytania wynika, że podróż służbowa trwa dłużej niż 8 godzin i zakładamy, że pracownik został oddelegowany poza miejscowość jego stałego lub czasowego pobytu. Jedynie w sytuacji, gdy wyżywienia w postaci „kawy i herbaty”, lunchu oraz „cocktailu” nie będzie można uznać za co najmniej trzy posiłki, a tym samym całodzienne wyżywienie, wówczas pracownikowi nie będzie przysługiwała dieta za czas podróży służbowej.

Dieta za czas podróży służbowej na terenie kraju jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży, a nie na pokrycie całkowitych kosztów wyżywienia.

Dieta w trakcie delegacji nie przysługuje w sytuacji, gdy pracownik nie ponosi zwiększonych kosztów wyżywienia bądź pełne wyżywienie zostało mu zapewnione (przez pracodawcę lub kontrahenta itp.), lub też gdy delegacja nie powoduje zmiany sytuacji pracownika (jedzie do miejscowości, w której mieszka albo delegacja nie przekracza zwykłego dobowego wymiaru czasu pracy).

Należności z tytułu diet przysługują pracownikowi w następującej wysokości:

 1. jeśli delegacja trwa nie dłużej niż dobę:
  • od 8 do 12 godzin - 1/2 diety,
  • powyżej 12 godzin - dieta w pełnej wysokości,
 2. jeśli delegacja trwa dłużej niż dobę, za każdą rozpoczętą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin - 1/2 diety,
  • ponad 8 godzin - dieta w pełnej wysokości.

Przepisy przewidują kilka przypadków, w których dieta nie przysługuje:

 • gdy podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin,
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika (ustawodawca wychodzi z założenia, że pracownik ma w takiej sytuacji pełną możliwość spożywania posiłków w domu - delegacja nie zwiększa zatem kosztów ponoszonych przez niego na wyżywienie),
 • gdy pracownik ma zapewnione bezpłatne całodzienne wyżywienie (przez całodzienne wyżywienie należy rozumieć co najmniej 3 posiłki).
Podstawa prawna: 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (tekst jedn.: Dz.U. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

15 grudnia 2010 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel