Czy dla rozliczenia delegacji nadal konieczne są bilety PKP i PKS?

Autor: Katarzyna Dąbrowska

Dodano: 24 marca 2011
Pytanie:  Czy w dalszym ciągu obowiązuje dołączanie biletów kolejowych i PKS do rozliczenia kosztów delegacji służbowej?
Odpowiedź: 

Tak, nadal obowiązują przepisy nakładające na pracowników obowiązek dołączania do rozliczenia kosztów podróży służbowej biletów za przejazdy.

Zmiany w zakresie rozliczania delegacji służbowych przewidywał projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2010 r. o podróżach służbowych, które miało wejść w życie jeszcze w 2010 r. i miało zastąpić dwa rozporządzenia MPiPS z 19 grudnia 2002 r. dotyczące podróży krajowych i zagranicznych.

Projekt rozporządzenia przewidywał m.in. podwyższenie kwot diet, limitów hotelowych oraz rezygnację z wymogu dołączania do rozliczenia delegacji krajowej biletów na przejazdy publicznym środkiem transportu kolejowego lub autobusowego. Pracodawca miał zwracać koszty przejazdu pociągiem lub autobusem na podstawie oficjalnych cen biletów określonych przez przewoźników w obowiązujących taryfach przewozowych.

Wyjątkiem miał być zwrot kosztów za:

  • przejazd wagonem sypialnym z miejscem do leżenia,
  • miejscówkę na pociąg oraz
  • przelot samolotem.
Niestety, rozporządzenie nie weszło w życie, zatem nadal obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.), nakładające obowiązek dołączania do rozliczenia kosztów podróży służbowej biletów za przejazdy koleją czy też innym środkiem komunikacji.
Podstawa prawna: 

- § 8a ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

24 marca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel