Sektor Publiczny

Od 13 lipca zmiany w podatku rolnym - ograniczenie solidarnej odpowiedzialności

Dodano: 4 lipca 2017
drożeje ziemia rolna

W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r. pod pozycją 1282 opublikowano ustawę z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poznaj zakres zmian.

Nowelizacja wprowadza zmiany w:

  • ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624),
  • ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579 i 1923 oraz z 2017 r. poz. 624)
  • oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624).

Ustawa wprowadza nowe regulacje. Zgodnie z nimi zasady odpowiedzialności solidarnej nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych z podatku (rolnego, od nieruchomości lub leśnego) albo nie podlega tym podatkom. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają danemu podatkowi oraz nie są z niego zwolnieni, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Dotychczas organy nakładały na współwłaściciela nieruchomości, który nie jest zwolniony od podatku, obowiązek uiszczenia podatku od całej nieruchomości, również w zakresie odpowiadającym udziałowi we własności nieruchomości podmiotu zwolnionego.

oprac. Redakcja

Podstawa prawna: 

ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1282).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel