Ulga dla młodych w PIT także dla stażystów oraz praktykantów

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 11 stycznia 2021
Ulga dla młodych w PIT także dla stażystów oraz praktykantów

Począwszy od 1 stycznia 2021 roku „zerowy PIT” dla młodych do 26. roku życia obejmuje również przychody uzyskane w ramach umów stażowych, a także umów o praktyki zawodowe

Od 1 sierpnia 2019 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonuje  tzw. ulga dla młodych (nazywana też „zerowym PIT”).  Została ona uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT i polega na zwolnieniu od wspomnianego podatku – do określonego w tym przepisie limitu – osób w wieku do ukończenia 26. roku życia. Przy czym do końca 2020 roku mogli z niej korzystać wyłącznie podatnicy osiągający przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (tj. stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy) oraz zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Jednak w wyniku niedawnej nowelizacji ustawy PIT – począwszy od 2021 roku krąg uprawnionych do wspomnianej ulgi został rozszerzony.

 

Od 1 stycznia 2021 r. ulgą dla młodych do 26. roku życia dodatkowo zostały objęte osoby osiągające przychody z umów stażowych oraz z umów o praktyki absolwenckie.

Chodzi tutaj odpowiednio o osoby odbywające praktykę absolwencką, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, a także o osoby na stażu uczniowskim wskazanym w art.121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ulga będzie przysługiwała w odniesieniu do przychodów osiąganych przez nie od 1 stycznia 2021 r., a więc nie ma zastosowania do lat ubiegłych. Nie zmienił się natomiast roczny limit przychodów podlegających zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, który nadal wynosi 85.528 zł.

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel