Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Sprawdź, jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach

Dodano: 22 listopada 2016

Załóżmy, że podatnik wynajmuje budynek i powierzchnie reklamowe. Zobacz, jak prawidłowo rozliczyć osiągnięte przychody.

Czego dotyczyła sprawa?

Chodziło o podatniczkę, która nie prowadzi działalności gospodarczej, podlega społecznemu ubezpieczeniu dla rolników. Kobieta jest właścicielką nieruchomości, na której powstaje budynek handlowo-usługowy z częścią biurową i infrastrukturą techniczną. Budynek przeznaczony będzie pod wynajem, głównie dla podmiotów gospodarczych. Do budynku przynależeć będzie parking przeznaczony m.in. dla klientów najemców.

Wszelkie kwestie związane z pozyskiwaniem najemców, a także administrowaniem obiektem i rozliczeniami z klientami będą zlecone podmiotom zewnętrznym. Dodatkowo będą wynajmowane powierzchnie reklamowe na billboardach, elewacjach budynków, płotach, itp., zarówno na terenie nieruchomości należącej do podatniczki, jak i wynajmowanych od innych podmiotów. Za pozyskiwanie klientów - najemców powierzchni reklamowych, a także za obsługę umów zawartych z najemcami i ich rozliczanie będzie prawdopodobnie odpowiedzialna firma specjalizującą się w tego typu usługach.  Nieruchomość i powierzchnie reklamowe, nie będą stanowiły składnika wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie były wątpliwości?

Podatniczka twierdziła, że może opodatkować dochody z najmu budynku oraz powierzchni reklamowych, zarówno jako dochody z najmu prywatnego (o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT),  jak i na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Izba skarbowa wyjaśniła, że najem dla celów podatkowych może być traktowany, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub jako odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Co istotne, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą, lub najem jest przedmiotem tej działalności to wówczas wynajmowanie lub wydzierżawianie składników majątku traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Zatem każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Kiedy mówmy o działalności gospodarczej?

Nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć wynajmowane składniki majątku do majątku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem składników majątku spełnia przesłanki uznania za działalność gospodarczą i powinien być zostać rozliczony na zasadach właściwych dla tej działalności, a nie według wyboru podatnika, jako tzw. najem prywatny.

Dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą, konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków: po pierwsze, dana działalność musi być działalnością zarobkową, po drugie, działalnością wykonywaną w sposób zorganizowany oraz, po trzecie, w sposób ciągły.
Jak opodatkować przychody z najmu nieruchomości?

Przychody z najmu nieruchomości budynkowej (lokali) wraz z przynależnościami, niezwiązanej z działalnością gospodarczą i nie stanowiącej składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą można zakwalifikować do tzw. najmu prywatnego (czyli źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Tym samym, przychód uzyskiwany z tego tytułu może być opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak opodatkować przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach?

Przychody z udostępniania powierzchni reklamowych na billboardach, elewacjach budynków, płotach, itp. należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że wynajem powierzchni reklamowych nie tylko na terenie własnej nieruchomości, ale i na nieruchomościach wynajętych w tym celu od innych podmiotów będzie wymagało zaplanowania i podjęcia szeregu działań i czynności związanych m.in. z wyborem odpowiednich powierzchni reklamowych, ze znalezieniem podmiotów posiadających te powierzchnie itp. Wykonywanie tego typu czynności wskazuje bezsprzecznie na prowadzenie działalności w sposób zorganizowany i profesjonalny.

Jakie są skutki dla podatnika?

Oznacza to, że przychody z udostępniania powierzchni reklamowych podatnik zakwalifikuje do pozarolniczej działalności gospodarczej i dochody z tego tytułu opodatkuje w sposób przewidziany dla tego źródła. Tym samym przychodów uzyskanych z tego tytułu nie można  opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.484.2016.1.ZK

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel