Jak organy podatkowe definiują jednorazową transakcję

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 23 października 2017
prezes

Czy płatność za zbiorczą fakturę, której równowartość przekracza 15.000 zł, obejmującą kilkanaście odrębnych od siebie dostaw z kilku punktów sprzedaży, powoduje wyłączenie z kosztów podatkowych w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego? Poznaj wyjaśnienie organu podatkowego.

Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego dotyczy również przypadku, gdy strony umowy o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonują w ramach tej umowy częściowych płatności lub też przyjmują częściowe płatności o wartości nieprzekraczającej 15.000 zł – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jaki był problem?

Przedsiębiorca posiada sieć sklepów. Każdy sklep stanowi odrębny punkt sprzedaży. Codziennie każda placówka na podstawie bieżącego zapotrzebowania składa zamówienia na dane towary. Do każdego zamówienia (odrębnie dla każdego punktu sprzedaży) generowany jest dokument WZ. Na zakończenie każdego tygodnia przedsiębiorca otrzymuje od dostawcy towarów fakturę zbiorczą dotyczącą zrealizowanych w danym tygodniu zamówień do poszczególnych sklepów.

Podatnik miał wątpliwości, czy płatność za zbiorczą fakturę, której równowartość przekracza 15.000 zł, obejmującą kilkanaście odrębnych od siebie dostaw towarów realizowanych na podstawie dziennych zamówień z kilku punktów sprzedaży, powoduje wyłączenie z kosztów podatkowych w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

W omawianej sprawie mamy do czynienia z tzw. umową ramową, jednorazowa wartość transakcji będzie odnosiła się do wartości poszczególnych zamówień. W przypadku gdy wartość pojedynczej transakcji (zamówienia) wynosi zawsze poniżej 15.000 zł brutto, wydatki związane z płatnością za zbiorczą fakturę mogą stanowić koszty uzyskania przychodów – bez względu na wartość faktury zbiorczej (poniżej lub powyżej 15.000 zł brutto).

 

KOMENTARZ EKSPERTA

Jakub Rychlik
doradca podatkowy

Kancelaria LTC AQUILA Zarzycki Niebudek
Adwokaci i Doradcy Podatkowi

Istota wydanej interpretacji sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy płatności za realizację umów wykonawczych do umowy ramowej muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli ich suma wykazana w zbiorczej fakturze przekracza 15.000 zł brutto.

Umowa ramowa nie została uregulowana w przepisach prawa cywilnego, jednak w praktyce przyjmuje się, że jest to umowa, która przewiduje zawieranie w przyszłości umów określonego rodzaju (umów wykonawczych). Nie określa się w niej jednak w sposób wyczerpujący treści przyszłych umów. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik zawarł umowę ramową z dostawą wyrobów cukierniczych, w ramach której dokonywał zamówień, przez co zawierał umowy wykonawcze, ale bez formy pisemnej.

Słusznie organ podatkowy zauważył, że zamówienia realizowane w ramach umowy ramowej nie stanowią jednej transakcji, a tyle, ile zostało dokonanych zamówień. Podatnik bowiem nie zakupił w ramach jednej umowy określonej ilości wyrobów cukierniczych do wszystkich sklepów, ale nabywał je jednorazowo do każdego z nich.

Chociaż w ustawie o PIT nie ma definicji transakcji, to w wydanej interpretacji organ podatkowy definiując ją, odwołał się do pojęcia „(…) umowy, której przedmiotem jest odpłatne świadczenie usług/dostawa towarów i umowa ta zawierana jest między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej”.

Takie rozumienie transakcji powoduje, że inne płatności, które nie stanowią wynagrodzenia umownego, nie będą musiały być regulowane z wykorzystaniem rachunku płatniczego, aby mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W szczególności chodzi tu o różnego rodzaju odszkodowania, kary umowne, partycypację w kosztach innego przedsiębiorcy, zwrócone koszty postępowania sądowego. W przyszłości będzie można się spodziewać, że fiskus będzie starał się dokonywać takiej wykładni pojęcia transakcji, aby obejmowała ona swoim zakresem również inne płatności niż wynagrodzenia umowne.

Polecamy w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 25 września 2017 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.119.2017.1.WS

Podstawa prawna: 

art. 22p ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel