Pamiętaj o obowiązkach w zakresie JPK od 1 stycznia 2018 r.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 1 grudnia 2017
9df503c8e37354a845c1068df21e4f30f2a9e1b0-medium

Wraz z początkiem roku mikroprzedsiębiorcy prowadzący pełną ewidencję VAT zostaną objęci obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Dowiedz się więcej na ten temat.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT (o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Wyjaśnijmy, że  pełną ewidencję VAT mają obowiązek prowadzić wszyscy podatnicy VAT, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku VAT oraz korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego).

Zwolnienie do końca 2017 roku

Do końca 2017 r. nie wszyscy podatnicy prowadzący pełną ewidencją mają obowiązek przesyłania tych plików. Częściowo wynika to z przepisów przejściowych (które do końca 2017 r. zwalniają z obowiązku przesyłania plików JPK_VAT mikroprzedsiębiorców oraz – jak wynika z interpretacji ogólnej ministra finansów z 20 czerwca 2016 r., sygn. PK4.8012.55.2016 – podatnicy niebędący przedsiębiorcami, lecz mające cechy mikroprzedsiębiorców), częściowo z braku obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w formie elektronicznej.

Obowiązki od 1 stycznia 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. obie te przesłanki wyłączające obowiązek przekazywania w formacie JPK danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT przestaną jednak istnieć.

W konsekwencji obowiązek ten od 1 stycznia 2018 r. (a dokładniej począwszy od informacji za styczeń 2018 r.; plik JPK_VAT zawierający te informacje będzie musiał zostać przesłany do 26 lutego 2018 r.) obciążać będzie wszystkich podatników prowadzących pełną ewidencję VAT, w tym:

1)      mikroprzedsiębiorców,

2)      podatników niebędących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), którzy mają cechy mikroprzedsiębiorców,

3)      pozostałych podatników, którzy obecnie nie prowadzą ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Przesyłanie pozostałych struktur od 1 lipca 2018 r.

Obowiązku tego nie należy jednak mylić z obowiązkiem przesyłania w formacie JPK całości lub części ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych.

Objęcie większości podatników tym obowiązkiem (wynikającym z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej) nastąpi dopiero 1 lipca 2018 r. Do tego czasu obowiązek ten obciąża tylko tzw. dużych przedsiębiorców (tj. przedsiębiorców niebędących mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami ani średnimi przedsiębiorcami) i podatników niebędących przedsiębiorcami o cechach dużych przedsiębiorców.

Podstawa prawna: 
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel