Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu finansowym i sposoby ich korekty

Dodano: 22 kwietnia 2015
Dokument archiwalny
Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu finansowym i sposoby ich korekty

To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za to, aby sprawozdanie wiernie odzwierciedlało obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz jej wynik finansowy. Zapewnienie odpowiedniej jakości sprawozdań wymaga poprawienia błędów zauważonych po przygotowaniu raportu. Masz na to czas do 30 czerwca 2015 r. Konieczne jest także ujęcie w sprawozdaniu zdarzeń, które miały miejsce po dniu bilansowym. Jak prawidłowo sporządzać sprawozdania finansowe? Jak skorygować błędy?

Obejrzyj szkolenie i poznaj:

  • najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniach finansowych,
  • sposoby ich korygowania, także w sytuacji gdy nieprawidłowość dotyczy zagadnień tzw. rachunkowości podatkowej.

oraz upewnij się:

  • jak prawidłowo sporządzać sprawozdania finansowe,
  • jakie zdarzenia brać pod uwagę przy sporządzaniu raportu, które powstały po dniu bilansowym,
  • które ze zdarzeń wymagają dokonania korekt, a które takiego obowiązku nie mają.

I część - wykład: Najczęściej popełniane błędy w sprawozdaniu finansowym i sposoby ich korekty


II część - odpowiedzi na pytaniawiper-pixel