Ubezpieczenie OC członków zarządu w dużych spółkach – kiedy wykupienie polisy jest konieczne

Dodano: 24 października 2016
zarzad

Zdarza się, że pojedyncza decyzja menedżera radykalnie pogorsza sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i w konsekwencji naraża je na duże straty. Wówczas wobec niego mogą pojawić się  roszczenia ze strony pracowników lub właścicieli. Naprzeciwko tej sytuacji wyszły towarzystwa ubezpieczeniowe oferując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu i rad nadzorczych. Z tego artykułu dowiesz się w jakich przypadkach warto zabezpieczyć finanse firmy poprzez polisę od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu i rad nadzorczych.

W realiach dzisiejszej gospodarki, właściciel firmy często nie jest utożsamiany bezpośrednio z zarządem lub dyrektorem generalnym odpowiadającym za funkcjonowanie danej spółki. Z jednej strony akumulacja kapitału w ręku miliarderów sprawia, że posiadają oni coraz więcej przedsiębiorstw, którymi nie zarządzają osobiście. Z drugiej strony mamy akcjonariuszy lub też rozdrobnionych udziałowców, którzy nabywając niejako część firmy, nie mają realnego wpływu na podejmowane w niej decyzje.

Jednocześnie postępująca informatyzacja i rozwój internetu spowodowały łatwość w przepływie informacji, co wiąże się z natychmiastową oceną pracy zarządu danego przedsiębiorstwa i szybko rozchodzącą się opinią wśród potencjalnych pracodawców.

Sytuacja ta może wywoływać obecnie większą presję na menedżerów, dla których spełnianie wysokich standardów i osiąganie sukcesów w pracy ma kluczowe znaczenie. Dodatkowo wzrost znaczenia transakcji globalnych oznacza podejmowanie jednorazowych decyzji generujących przepływy dużej ilości kapitału, co oznacza po prostu większe ryzyko.

Naprzeciwko tej sytuacji wyszły towarzystwa ubezpieczeniowe oferując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla członków zarządu i rad nadzorczych. Niejednokrotnie bowiem zachodzą sytuacje, w których pojedyncza decyzja może radykalnie zmienić kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, i w konsekwencji narazić je na duże straty a samego menedżera na roszczenia ze strony pracowników lub właścicieli.

PRZYKŁAD

Sytuacja wyjściowa: Firma SANT - duża spółka z branży wydobywczej od niedawna ma nowego właściciela, a rada nadzorcza powołała właśnie zarząd, na którego czele stanął menedżer z kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w spółkach paliwowych. Opracowana na kilka następnych lat strategia rozwoju stawia przed SANT-em wyzwania w postaci eksploracji nowych złóż surowców w obcych krajach. Oznacza to zaangażowanie sporych środków w prace badawcze i częściowo inwestycje, które na ten moment nie gwarantują jeszcze sukcesu i przychodów finansowych.

Problem: W ciągu nadchodzących miesięcy prezes zarządu będzie podejmował wiele decyzji skutkujących bezpośrednio zaangażowaniem kapitału na potrzeby oceny zasobów surowca w danym złożu. Można zidentyfikować w tej sytuacji ryzyko niepowodzenia i w konsekwencji potencjalnego roszczenia finansowego wobec członków zarządu. W przypadku poniesionych strat związanych z nietrafną inwestycją, roszczenia ze strony większościowych udziałowców mogłyby zagrozić prywatnemu majątkowi danego członka zarządu lub prezesa.

Rozwiązanie: Aby nie zachwiać procesem decyzyjnym i niejako ośmielić zarząd do podejmowania czasami ryzykownych decyzji, SANT wykupuje polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych. Dodatkowo polisa taka zabezpiecza również interes SANT w tym sensie, że ewentualne odszkodowanie wypłacane przez ubezpieczyciela może przewyższać wartość majątku członka zarządu.  

Czy wykupywanie polis OC zarządu i rad nadzorczych staje się koniecznością?

W ostatnich latach na krajowym rynku ubezpieczeniowym odnotowano zauważalny wzrost sprzedaży polis OC zarządu, przy czym nominalnie tylko kilka procent polskich spółek korzysta z tego produktu.

Przeważnie polisy te wykupują duże spółki z kapitałem krajowym lub mieszanym, z nowoczesną korporacyjną strukturą organizacyjną i często kilkoma lokalizacjami produkcyjnymi. W przypadku menedżerów powoływanych w takich podmiotach do zarządów na okres kilkuletnich kontraktów można już mówić o pewnym standardzie, który zakłada zabezpieczenie polisą OC. Jeśli chodzi o mniejsze spółki, ubezpieczenie to nie jest jeszcze tak popularne.

Patrząc na konkretną branżę i specyfikę działalności danej firmy, można spróbować określić, czy w tym przypadku biznesowe ryzyko generowane jest bardziej przez rynek i np. decyzje administracyjne na poziomie kraju czy też wiąże się ze strategią obraną przez zarząd i radę nadzorczą.

Nie ulega jednak wątpliwości, że coraz lepsze standardy oferowane menedżerom przez firmy oraz ciągły wzrost kultury organizacyjnej przedsiębiorstw spowodują powszechniejsze korzystanie z tego typu ubezpieczenia.  

Warto zapamiętać:

  • Niejednokrotnie bowiem zachodzą sytuacje, w których pojedyncza decyzja może radykalnie zmienić kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa, i w konsekwencji narazić je na duże straty a samego menedżera na roszczenia ze strony pracowników lub właścicieli.
  • Aby nie zachwiać procesem decyzyjnym i niejako ośmielić zarząd do podejmowania czasami ryzykownych decyzji można wykupić polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu i rad nadzorczych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel