Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 17 lipca 2007

Pytanie: Na jakim koncie należy zaksięgować otrzymany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Na jakim koncie należy zaksięgować otrzymany zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego ma charakter dopłaty. Jako przychód pośrednio związany z działalnością gospodarczą zwrot podatku akcyzowego powinien zostać zaewidencjonowany na koncie pozostałych przychodów operacyjnych.


Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 4 lipca 2007 r
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel