Zaliczki miesięczne na podatek dochodowy wspólników spółki komandytowej

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 18 lipca 2013
Pytanie:  Bardzo proszę o przykład ustalania zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy wspólników spółki komandytowej. Komplementariusz sp. z o.o. posiada 5 % udziału w zysku. Komandytariusz (osoba fizyczna) - posiada 95% udziału w zysku. Forma opodatkowania - podatek liniowy: 19% w obydwu spółkach.
Założenie: spółka I : Przychody - 100.000 zł , KUP - 40.000 zł, Spółka II: Przychody: 50.000 zł, KUP- 20.000 zł. Dodatkowo wspólnik (komandytariusz) prowadzi działalność gospodarczą i tam odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne. Składki zdrowotne płaci z obydwu spółek. Czy takie zaliczki powinien sobie opłacać wspólnik ze swojego prywatnego rachunku bankowego? Czy spółka powinna ewidencjonować go na kontach rozrachunkowych? Natomiast drugi wspólnik sp. z o.o. powinien z rachunku firmowego dokonać zapłaty zaliczki - jakie będą zapisy w tych spółkach.?
Odpowiedź: 

Zakładając, iż spółka I to spółka z o.o. a II to komandytowa, poniżej przedstawiam schemat wyliczenia dochodu przypadającego na wspólników.

   

Spółka z o.o.

Osoba fizyczna

   

5%

95%

Przychody do podziału

50 000,00

2 500,00

47 500,00

koszty do podziału

20 000,00

1 000,00

19 000,00

dochód

 

1 500,00

28 500,00

przychody spółki z o.o.

100 000,00

102 500,00

 

koszty spółki z o.o.

40 000,00

41 000,00

 

dochód spółki z o.o.

 

61 500,00

 

odliczenia od dochodu

 

brak

ew społeczne

podatek 19%

 

11 685,00

5 415,00

odliczenia od podatku

   

ew zdrowotne 7, 75% podstawy

Moim zdaniem spółka komandytowa nie powinna w tej sytuacji w ogóle wpłacać zaliczek w imieniu wspólników. Obowiązkiem księgowości jest przekazywanie informacji wspólnikom o przychodach i kosztach na nich przypadających.

Jeśli spółka z o.o. osiągnie stratę, to zyski z komandytowej pozwolą ja obniżyć i odwrotnie.

Zysk przypadający na spółkę z o.o. w księgach spółki komandytowej należy księgować:

  • Wn Pozostałe rozrachunki
  • Ma Przychody finansowe – wynik działalności spółki komandytowej

Zaliczki uwzględniające regulacje podatkowe będą księgowane tylko w spółce z o.o.:

  • Wn Rozrachunki z US
  • Ma Podatek dochodowy

W przypadku osoby fizycznej skoro prowadzi ona też drugą działalność gospodarczą to zaliczki powinny być wpłacane łącznie od jego aktywności.

Wtedy sumuje się przychody, sumuje się koszty. od ich łącznej różnicy odejmuje 1 składki społeczne, ewentualne straty z lat ubiegłych, oblicza dochód, potem 19% podatek i na koniec odlicza 2 razy część składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu.

Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. zyski jednej działalności pozwalają zniwelować straty z drugiej działalności gospodarczej.

Tekst opublikowany: 

17 lipca 2013

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel