Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 9 maja 2007

Pytanie: W której pozycji bilansu należy wpisać w 2006 r. kwotę, która była w bilansie 2005 r. w pasywach - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - 20.000,50 zł? - pisze księgowa z Torunia.

Pytanie: W której pozycji bilansu należy wpisać w 2006 r. kwotę, która była w bilansie 2005 r. w pasywach - odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) - 20.000,50 zł? - pisze księgowa z Torunia.


Odpowiedź: Zgodnie z ustawą z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: Ksh) możliwy jest zaliczkowy podział wyniku finansowego. Określa to przykładowo art. 195 § 1 ksh oraz art. 349 ksh, w którym stwierdza się, że spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.


Natomiast zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) wypłacone zaliczki na poczet dywidendy należy wykazać w pozycji A.IX pasywów bilansu.


W związku z tym, jeżeli Pani spółka wypłaciła w 2005 r. zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2006, to w 2006 r. powinna Pani zaliczkę rozliczyć w drodze zaksięgowania podziału zysku, czyli nie powinna jej Pani wykazywać w bilansie w żadnej pozycji.


Przykładowe księgowania z tym związane byłyby następujące:

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy (w 2005 roku):

  • Wn „Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z udziałowcami”,
  • Ma „Rachunki bankowe”.

Przeznaczenie zysku za 2006 rok na dywidendy:

  • Wn „Rozliczenie wyniku finansowego”,
  • Ma „Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z udziałowcami”.

Podstawa prawna:
- art. 195 § 1, art. 349 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.),
- załącznik nr 1 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).


Autor: dr hab. Waldemar Gos, profesor w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Odpowiedź udzielona: 16 kwietnia 2007 r.
Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel