Wyjazd na targi zagraniczne a koszty

Autor: Mariusz Porożyński

Dodano: 22 marca 2007

Pytanie: Czy noclegi i diety pracowników wyjeżdżających na zagraniczne targi, gdzie firma wystawia swoje produkty, obciążają koszty reprezentacji i reklamy limitowanej? Czy są to koszty podróży służbowej?


Pytanie: Czy noclegi i diety pracowników wyjeżdżających na zagraniczne targi, gdzie firma wystawia swoje produkty, obciążają koszty reprezentacji i reklamy limitowanej? Czy są to koszty podróży służbowej?Odpowiedź: Z pytania wynika, że firma organizuje lub korzysta z zorganizowanego stoiska wystawowego. Taki rodzaj aktywności gospodarczej jednostki jest niewątpliwie reklamą jej produktów, a więc wydatki poniesione na organizację i obsługę stoiska należy księgować w koszty.


Jeżeli więc koszty obsługi targów stanowią samoistną jednostkę kalkulacyjną (np. ujawnianą w kontach "Zespołu 5"), to należy koszty diet i noclegów rozliczyć poprzez konto ("Zespół 2" rozrachunków z pracownikami) na konto "Zespołu 4" kosztów podróży służbowej z dalszym przeksięgowaniem na właściwe konto (konta) "Zespołu 5". Jeżeli targi nie stanowią osobnej jednostki kalkulacyjnej lub nie jest prowadzony "Zespół 5", to wobec braku limitu na reklamę wystarczające będzie zaksięgowanie kosztów podróży służbowych w koszty "Zespołu 4".


W zasadzie wszystko jednak zależy od przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości.


Przypominam, że od 1 stycznia 2007 r. zgodnie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) "nie uważa się za koszty uzyskania przychodów [...] kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych". Poprzednie brzmienie tych przepisów: "nie uważa się za koszty uzyskania przychodów [...]kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób". A zatem różnica jest poważna.


Co prawda, wyłączono z kosztów wszelkie wydatki na reprezentację, w szczególności na usługi gastronomiczne (także catering), wydatki na reklamę jednak (wszelką, czyli bez podziału na publiczną i niepubliczną) nie są objęte żadnym limitem - można je zaliczać w koszty w kwotach faktycznie poniesionych.


Podstaw prawna:

- art. 16 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

- art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).


Autor: Mariusz Porożyński, doradca podatkowy, nr wpisu 07279, Biuro Rachunkowe Mariusz Porożyński w Łągu, pow. Chojnicki


Odpowiedź udzielona: 21 marca 2007 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel