Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Kto może dokonać wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem do badania? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Kto może dokonać wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem do badania? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.


Umowę z podmiotem zawiera kierownik jednostki. Umowę o badanie podpisuje się w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Podstawa prawna: art. 66 ust. 4-6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel