Wniesienie przez gminę nieruchomości aportem do spółki w zamian za udziały

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Gmina przekazała do spółki aport w postaci prawa własności nieruchomości o wartości księgowej 119.675 zł. W zamian objęliśmy udziały na kwotę 377.500 zł. Z operatu szacunkowego wynika, że wartość rynkowa netto aportu wynosi 377.500 zł. Wystawiliśmy, więc spółce fakturę VAT na kwotę brutto 380.605 zł (w tym VAT wyniósł 3.105 zł). Gmina zapłaciła VAT. Jak prawidłowo zaksięgować całą tę operację w urzędzie?

Zwróć uwagę na zapis księgowy.

Odpowiedź: 

Różnica w kwocie 527.825 zł podwyższy konto „Fundusz jednostki”.

Należy dokonać wyksięgowania wartości nieruchomości w wartości księgowej. Zapis księgowy powinien wyglądać następująco:

  • Wn 800 - „Fundusz jednostki”
  • Ma 011 Środki trwałe 119.675 zł
oraz ujęcia wartości udziałów w spółce:
  • Ma 800 - „Fundusz jednostki”
- załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 ze zm.);
- art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel