W jakiej wysokości naliczać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 25 sierpnia 2012
Pytanie:  W jakiej wysokości naliczać aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego? W spółce jest strata podatkowa od 2009 r. Nie udało się jeszcze rozliczyć ani złotówki z tej straty, bo wynik jest wciąż ujemny. Jest jednak prognoza zysku i dlatego chcemy naliczyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Na jaką kwotę takie aktywa mogę zakładać? Czy jeśli suma moich strat z poszczególnych lat wynosi 200.000 i uznam, że jest szansa na jej odliczenie, to czy moje aktywa z tytułu odroczonego podatku na rok mogą wynieść 200.000 x 19%? Czy może aktywa na dany rok mogą być naliczane od kwoty możliwej do rozliczenia w roku, czyli maksymalnie 50% z każdej ze strat? Czy jeżeli mam stratę z kilku lat, to mogę odliczyć po 50% każdej z nich w jednym roku? Jak sobie radzić z rozliczaniem straty?

Zarówno wysokość rezerw, jak i aktywów determinuje art. 37 uor. Wskazuje on, iż kwota różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową a wartością podatkową aktywów i pasywów powinna być pomnożona przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Poznaj pełna treść odpowiedzi, sprawdź także: Jak należy obliczyć i wykazać w sprawozdaniu finansowym odroczony podatek dochodowy?

Odpowiedź: 

Dla straty z każdego roku trzeba planować odrębne rozliczenie, a następnie zsumować i porównać z planowanymi na najbliższe 5 lat dochodami spółki.

Zarówno wysokość rezerw, jak i aktywów determinuje art. 37 uor. Wskazuje on, iż kwota różnic przejściowych pomiędzy wartością księgową a wartością podatkową aktywów i pasywów powinna być pomnożona przez stawkę podatku dochodowego od osób prawnych. Przy czym aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy tworzyć, kierując się zasadą ostrożności - czyli w takiej wysokości, w jakiej możliwe będzie w przyszłości ich odliczenie.

W przypadku straty podatkowej kierować się trzeba dodatkowo postanowieniami art. 7 ust 5 updop, który stanowi, iż na rozliczenie straty podatkowej mamy tylko 5 lat oraz w ciągu jednego roku nie można odliczyć więcej niż 50% straty. A to oznacza, iż planując tworzenie aktywów od straty podatkowej za 2009 r. musi Pani o tym pamiętać. Dla straty z każdego roku trzeba planować odrębne rozliczenie, a następnie zsumować i porównać z planowanymi na najbliższe 5 lat dochodami spółki. Jeśli są wyższe niż straty podatkowe, to  można utworzyć aktywa w pełnej wysokości. Jeśli nie, to trzeba utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości nie wyższej niż 19% dochodów plus kwota rezerw na odroczony podatek dochodowy.

Tekst opublikowany: 

3 sierpnia 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel