Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Pytanie:  Czy księgowa zatrudniona w jednej spółce na umowę o pracę może zawrzeć umowę zlecenia (dot. księgowania dokumentów i sporządzania deklaracji)  z inną spółką?  Odpowiedzialność za sprawy tej spółki ponoszą wspólnicy a prace mają charakter zlecony (tylko parę dni w miesiącu).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Odpowiedź: 

Jeśli księgowa ta posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych to tak.

Zgodnie bowiem z art. 76a uor usługowe, a więc także na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna: 

- art. 76a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Tekst opublikowany: 

6 października 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel