Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych

Autor: Wioletta Roman

Dodano: 16 lipca 2008

Pytanie: Kto jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.

Pytanie: Kto jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych? Sprawdź, jaka jest odpowiedź eksperta.


Odpowiedź: Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.


Podstawa prawna: art. 66 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Autor: Wioletta Roman, biegły rewident, doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Krakowie


Odpowiedź udzielona: 16 lipca 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel