Środki trwałe o niskiej wartości a ewidencja środków trwałych

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 16 października 2013
Pytanie:  Jesteśmy sp. z o.o. Kupiliśmy telefony komórkowe o wartości 1400 i 800 zł. W polityce rachunkowości mamy zapis, że: "Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub niższej niż 1.500,00 zł są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów". Czy to jest prawidłowy zapis? Czy takie środki trwałe powinny zaleźć się w ewidencji środków trwałych?
Odpowiedź: 

Jednostka może nie ujmować w EŚT składników majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł.

W polityce rachunkowości spółka określa się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą (art. 3 ust. 1 pkt 11 uor). A zatem, zasady wynikające z polityki rachunkowości nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy. Te natomiast wskazują, że środkami trwałymi są aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 uor) bez określenia ich minimalnej wartości.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie temu, by jednostka w polityce rachunkowości samodzielnie określiła minimalną wartość, od której składniki są ujmowane w ewidencji środków trwałych. Zazwyczaj przedsiębiorstwa ustalają kwotę graniczną na poziomie 3.500 zł, z uwagi na to, że zgodnie z art. 16d ust. 1 updop, od składników majątkowych wartych mniej niż 3.500 zł podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Jest to więc rozwiązanie najwygodniejsze. Niemniej, nie ma przeszkód, by jednostka w polityce rachunkowości określiła niższą wartość graniczną dla środków trwałych, taką wartością może być 1.500 zł. Przytoczony zapis jest więc prawidłowy.

Składniki majątkowe, których przewidywany czas używania przekracza rok, a ich wartość nie jest wyższa niż 3.500 zł nie muszą być ujawniane w EŚT. Podatnicy mogą bowiem cenę ich zakupu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w miesiącu oddania ich do używania.

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel