Sprawdź 3 przykłady ewidencji księgowej wydatków na integrację

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 maja 2018
b6dfb78c83cf9c48cc054fa8b29ab82c8b828bb1-medium

Wiele firm w okresie długiego weekendu majowego organizuje wyjazdy integracyjne dla pracowników. Zobacz, jak prawidłowo ewidencjować poniesione koszty.

Ujęcie koszów wyjazdu na majówkę uzależnione jest od tego, czy został on sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, czy też ze środków funduszu socjalnego. Sfinansowanie przez pracodawcę wyjazdu dla

pracowników jest jednym ze świadczeń, jakie może on zaoferować w ramach systemu wynagradzania.

Zatem koszty organizacji ze środków obrotowych pracodawcy takiego wyjazdu powinny być ujęte na koncie „Świadczenia na rzecz pracowników wg układu rodzajowego kosztów”.

PRZYKŁAD
Przykład: Koszty majówki Jednostka zorganizowała w maju wyjazd integracyjny, w którym udział wzięło 40 pracowników. Koszty związane z imprezą wyniosły:
 • Usługa transportowa 5.166 zł (w tym VAT 966 zł),
 • Usługa gastronomiczna 12.960 zł (w tym VAT niepodlegający odliczeniu 960 zł).
Pracodawca nie ustalał przychodu przypadającego na każdego pracownika uczestniczącego w wyjeździe, ponieważ wyjazd miał charakter integracyjny, zatem odbywał się przede wszystkim dla korzyści pracodawcy. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, przypisując koszty wyjazdu ogólnym kosztom prowadzenia działalności. Księgowanie poszczególnych operacji będzie przebiegać następująco: 1. Faktura VAT za usługę turystyczną 5.166 zł.
 • Wn „Rozliczenie zakupu” 4.200 zł,
 • Wn „VAT naliczony i jego rozliczenie” 966 zł,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 5.166 zł.
2. Rozliczenie poniesionych kosztów.
 • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 4.200 zł,
 • Ma „Rozliczenie zakupu” 4.200 zł.
3. Faktura VAT dokumentująca koszty usług gastronomicznych 1.2960 zł.
 • Wn „Rozliczenie zakupu” 12.960 zł,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 12.960 zł.
4. Rozliczenie poniesionych kosztów.
 • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 12.960 zł,
 • Ma „Rozliczenie zakupu” 12.960 zł.
5. PK – ujęcie kosztów w układzie kalkulacyjnym.
 • Wn „Koszty zarządu” 17.160 zł,
 • Ma „Rozliczenie kosztów” 17.160 zł.

 

PRZYKŁAD
Przykład: Rozliczenie spotkania integracyjnego Spółka z o.o. zorganizowała spotkanie integracyjne dla pracowników. Otrzymała dwie faktury. Faktura za koszty noclegu 21.600 zł brutto. Faktura za pozostałe usługi (bez wyszczególnienia ich tytułów, ale spółka dysponuje szczegółowym kosztorysem) – 39.360 zł. Firma ujmuje koszty w obu układach. Księgowania zatem będą następujące: 1. Faktura za koszty noclegu 21.600 zł brutto.
 • Wn „Rozliczenie zakupu” 21.600 zł (VAT od usług hotelarskich nie podlega odliczeniu),
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 21.600 zł.
2. Faktura za pozostałe usługi 39.360 zł.
 • Wn „Rozliczenie zakupu” 32.000 zł,
 • Wn „VAT naliczony” 7.360 zł,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 39.360 zł.
3. Ujęcie kosztów w układzie rodzajowym.
 • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników” 52.000 zł,
 • Ma „Rozliczenie kosztów” 52.000 zł.
Ujęcie kosztów w układzie kalkulacyjnym.
 • Wn „Koszty zarządu” 52.000 zł,
 • Ma „Rozliczenie kosztów” 52.000 zł.
Jeśli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie wyjazdu pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to księgowania będą polegały na pokazaniu wykorzystania funduszu i zasobów pieniężnych funduszu. Oto najważniejsze zapisy: 1. Operacje związane z księgowym ujęciem nabycia usługi turystycznej – Faktura VAT marża.
 • Wn „Rozliczenie zakupu”,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami”.
2. Rozliczenie poniesionych kosztów w przypadku finansowania wyjazdu z ZFŚS.
 • Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”,
 • Ma „Rozliczenie zakupu”.
3. Wb zapłata za fakturę dostawcy.
 • Wn „Rozrachunki z dostawcami”,
 • Ma „Rachunek ZFŚS”.
Jeśli pracodawca nie będzie w stanie wykazać obowiązkowego charakteru uczestnictwa w takim wyjeździe, to konieczne będzie zarachowanie obciążenia pracowników zaliczką na podatek dochodowy. W przypadku wyjazdów finansowanych z ZFŚS częściej niż w przypadku wyjazdów opłaconych ze środków obrotowych pracownicy uzyskują osobiste korzyści. Fundusz służy przecież finansowaniu działalności socjalnej, a nie uzyskiwaniu korzyści przez pracodawcę. Ujęcie zaliczki będzie przebiegało następująco:
 • Wn „Rozrachunki pracownikami”,
 • Ma „Rozrachunki publicznoprawne – Rozrachunki z urzędem skarbowym”.

 

PRZYKŁAD
Przykład: Wyjazd sfinansowany z ZFŚS Pracodawca sfinansował z ZFŚS wyjazd wypoczynkowy na majówkę. Koszt transportu, noclegu i imprez towarzyszących wyniósł 30.750 zł. W przypadku zakupów finansowanych z ZFŚS nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. 1. Operacje związane z księgowym ujęciem nabycia usługi turystycznej – Faktura 30.750 zł.
 • Wn „Rozliczenie zakupu” 30.750 zł,
 • Ma „Rozrachunki z dostawcami” 30.750 zł.
2. Rozliczenie poniesionych kosztów w przypadku finansowania wyjazdu z ZFŚS.
 • Wn „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” 30.750 zł,
 • Ma „Rozliczenie zakupu” 30.750 zł.
3. WB zapłata za fakturę dostawcy.
 • Wn „Rozrachunki z dostawcami” 30.750 zł,
 • Ma „Rachunek ZFŚS” 30.750 zł.

 

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel