Sposób księgowania rabatu rocznego

Autor: Magdalena Flis

Dodano: 5 kwietnia 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. wystawiła w marcu 2012 r. dla swojego klienta zbiorczą fakturę korygującą z tytułu rabatu rocznego od całego obrotu za 2011 r. Jakiego księgowania należy dokonać w roku 2011, aby przenieść wynikające z tej wystawionej w 2012 r. faktury zmniejszenie przychodów spółki do roku 2011? Proszę o szczegółowe opisanie księgowań dla roku 2011 i 2012 dla tej faktury korygującej.

Jeśli udzielenie rabatu miało miejsce przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 r., skutki jego udzielenia powinny zostać odzwierciedlone w roku dokonania sprzedaży. Sprawdź księgowanie!

Odpowiedź: 

Sposób księgowania udzielonego rabatu uzależniony jest od daty sporządzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Jeśli udzielenie rabatu miało miejsce przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego, skutki jego udzielenia powinny zostać odzwierciedlone w roku dokonania sprzedaży, a zatem w 2011 r.

Proponuję dokonać następującego księgowania w 2011 r. w kwocie netto udzielonego rabatu:

  • Wn 7 Przychody ze sprzedaży
  • Ma 2 Rozrachunki z odbiorcami
W 2012 r., pod datą wystawienia faktury korygującej, w kwocie zmniejszenia podatku należnego, proponuję księgowanie:
  • Wn 22 Podatek VAT należny
  • Ma 2 Rozrachunki z odbiorcami
Zgodnie z art. 54 ust. 1 uor w przypadku, gdy udzielenie rabatu nastąpiło po sporządzeniu sprawozdania finansowego, księgowanie przebiegać będzie następująco:
  • Wn 7 Przychody ze sprzedaży (kwota netto)
  • Wn 22 Podatek VAT należny (kwota podatku VAT)
  • Ma 2 Rozrachunki z odbiorcami (kwota brutto)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel