Spółka z o.o. będąca właścicielem udziałów w dwóch spółkach komandytowych powinna wykazywać aktywa w swoich księgach rachunkowych

Pytanie:  Spółka z o.o. jest wspólnikiem (komplementariuszem) w dwóch spółkach komandytowych (osobowych). W spółce komandytowej A posiada 5% udziału w zysku. W spółce komandytowej B posiada 5% udziału w zysku. Czy spółka z o.o. powinna ujmować w swoich księgach rachunkowych na kontach księgowych proporcjonalnie do udziału w zysku przychody, koszty oraz pozycje aktywów i pasywów spółek komandytowych? Idąc tym tokiem myślenia, czy sprawozdanie finansowe spółki z o.o. powinno być łączne tj. sporządzone zgodnie z art. 44 ustawą o rachunkowości, które zatwierdzają wspólnicy na podstawie uchwały? Dodam, że podczas badania sprawozdania finansowego spółki z o.o. biegły rewident zakwestionował mi jednostkowe sprawozdanie finansowe sp. z o.o., które nie posiadało powyższych danych tj. nie zostało łącznie sporządzone z danymi spółek komandytowych. Na chwilę obecną w spółce z o.o. ewidencji księgowej podlega tylko ujęcie zysku otrzymanego od spółek komandytowych na koncie przychodów finansowych Wn 130/Ma 751. Tylko ten zysk jest wykazany w rachunku zysków i strat (pozycja przychody finansowe – dywidendy i udziały w zysku). Natomiast przychody i koszty spółek komandytowych ujmowane są proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku statystycznie (poza ewidencją księgową) przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Bardzo proszę o jak najszybszą pomoc w tej kwestii, bo biegły księgowy nie chce zmienić swojego stanowiska.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel