Składanie sprawozdań finansowych do KRS przy zawieszeniu działalności

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 15 maja 2012
Pytanie:  Spółka z o.o. półtora roku temu zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej. Czy spółka musi składać corocznie sprawozdanie do KRS, jeżeli nie zaszły żadne zmiany i nie została zlikwidowana?

Sprawdź, kiedy musisz złożyć sprawozdanie finansowe pomimo zawieszenia działalności.

Odpowiedź: 

Jeżeli działalność spółki była zawieszona przez cały rok, wówczas nie ma możliwości sporządzania sprawozdania i składania go do rejestru KRS. Wyjątek stanowi sytuacja gdy - pomimo zawieszenia działalności - wystąpiły zdarzenia gospodarcze wymagające ujęcia w księgach rachunkowych.

Obowiązek złożenia sprawozdania występuje jedynie wówczas, gdy przewidują to przepisy ustawy o rachunkowości. Jeżeli działalność spółki była zawieszona przez cały rok 2011, to w takim przypadku nie występuje obowiązek zamykania ksiąg, na podstawie których sprawozdanie jest sporządzane. Z tego też względu z obiektywnych przyczyn nie mamy możliwości sporządzania sprawozdania i składania go do rejestru KRS.

Jeżeli jednak pomimo zawieszenia działalności miały miejsce jakieś zdarzenia gospodarcze wymagające ujęcia w księgach rachunkowych (np. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, opłacanie jakichś kosztów itp.), wówczas konieczne byłoby sporządzenie sprawozdania (może to być sprawozdanie uproszczone) i złożenie go do sądu rejestrowego w celu zamieszczeniu we wpisie wzmianki o jego złożeniu.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel