Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Rozrachunki z pracownikami wymagają ewidencji analitycznej

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 26 listopada 2012
Pytanie:  Czy przy ewidencji księgowej listy płac trzeba rozksięgowywać każdego pracownika osobno w kwocie brutto i następnie uwzględniać oddzielnie za każdego pracownika składki na ZUS, zaliczkę na podatek i inne potrącenia, czy też można zrobić dekret z sumy listy płac?
Odpowiedź: 

Koszty wynagrodzeń, składek ZUS oraz rozrachunków publiczno-prawnych mogą być ujęte jako suma z listy płac. Ewidencji analitycznej podlegają jedynie rozrachunki z pracownikami.

Dokumentem stanowiącym podstawę ewidencji wynagrodzeń i rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w księgach rachunkowych  pracodawcy jest lista płac. Na liście znajdują się wszystkie szczegółowe informacje na temat składników wynagrodzenia brutto danego pracownika, kwot potrącanych z danego wynagrodzenia, w tym składek ZUS czy podatków. W związku z tym, z formalnego punktu widzenia nie ma potrzeby ewidencjonowania kosztów wynagrodzeń z podziałem na każdego pracownika oddzielnie - a więc według pozycji listy płac.

Ewidencji analitycznej podlega jednak kwota wynagrodzenia netto, a więc z podziałem imiennym na każdego pracownika. Konieczność ta wynika wprost z zapisów ustawy o rachunkowości, a ponadto z praktycznego punktu widzenia umożliwia szybką weryfikację poprawności wypłaconych wynagrodzeń oraz wpływa istotnie na wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Niewypłacone wynagrodzenia nie stanowią bowiem kosztu uzyskania przychodu.

Więcej na temat rozrachunków z pracownikami:

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel